Kiến thức

Kiến thức

Bảo mật


Để bảo mật thông tin tài khoản, ngay khi nhận được thông tin tài khoản và mật khẩu do hệ thống cung cấp, Quý khách cần thay đổi mật khẩu do Quý khách cài đặt và bảo mật thông tin mật khẩu này, không cung cấp thông tin mật khẩu cho bất kỳ ai. 

Vui lòng cài đặt mật khẩu như sau:

  • Ít nhất 6 ký tự
  • Ít nhất 1 chữ cái viết hoa (A - Z)
  • Ít nhất 1 chữ thường (a - z)
  • Ít nhất 1 chữ số (0 - 9)

HSC khuyến nghị Quý khách cần cài đặt mật khẩu đủ mạnh để bảo vệ an toàn tài khoản.

Mật khẩu phải gồm có:

  • Ít nhất 6 ký tự
  • Ít nhất 1 chữ cái viết hoa (A - Z)
  • Ít nhất 1 chữ thường (a - z)
  • Ít nhất 1 chữ số (0 - 9)
  • Ngoài ra, Quý khách cần thay đổi mật khẩu trong 06-12 tháng.

Không. Để bảo mật thông tin tài khoản, myhsc chỉ cho phép đăng nhập 1 thiết bị tại 1 thời điểm.

Để bảo mật thông tin tài khoản, myhsc chỉ cho phép đăng nhập 1 thiết bị tại 1 thời điểm. Khi đăng nhập trên thiết bị này và tiếp tục đăng nhập trên thiết bị khác, hệ thống sẽ hiển thị thông báo ở màn hình thiết bị đầu tiên.

Quý khách nhận được thông báo này ngay khi hoàn tất thay đổi mật khẩu tài khoản myhsc thành công. 

Trường hợp Quý khách nhận được tin nhắn nhưng không thực hiện đổi mật khẩu, vui lòng kiểm tra tài khoản và báo ngay cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSC theo số điện thoại 1900 633 996. 

Phiên làm việc myhsc sẽ tự động hết hạn (logout) trong vòng 15 giây sau khi trình duyệt được tắt.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho tài khoản, HSC khuyến nghị Quý khách không sử dụng thiết bị công cộng để truy cập tài khoản, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.