Kiến thức

Kiến thức

Tài khoản Cổ phiếu


1.1 Nộp tiền vào tài khoản

Để nộp tiền vào tài khoản chứng khoán, Quý khách chuyển tiền vào tài khoản của HSC mở tại ngân hàng theo thông tin dưới đây, lưu ý ghi đầy đủ và chính xác nội dung nộp tiền như hướng dẫn.

Số tài khoản: 11910000465065
Chủ tài khoản: CTY CP CHUNG KHOAN TPHCM
Tại ngân hàng: BIDV- CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nội dung: [Họ và tên chủ tài khoản] [Số tài khoản chứng khoán]
Ví dụ: Nguyen Van An, 011C123456

Ngoài tài khoản HSC tại ngân hàng BIDV, Quý khách có thể chuyển vào các  tài khoản khác của HSC theo danh sách tại đây.

1.2  Hướng dẫn nộp tiền từ ngân hàng kết nối với HSC

Nếu Quý khách có tài khoản ngân hàng thuộc danh sách ngân hàng có kết nối với HSC, Quý khách có thể thực hiện nộp tiền trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi từ tài khoản của Quý khách tại các ngân hàng này đến tài khoản HSC.

Hiện tại, BIDV, VIB và VPB là 3 ngân hàng đã kết nối với HSC.

a. BIDV

Bước 1:  Trên ứng dụng Smart Bankking, tại mục Thanh toán, chọn chức năng Chứng khoán

Bước 2: Chọn nhà cung cấp: “CTCP Chung khoan TP Ho Chi Minh” và Dịch vụ “Nop tien vao TK kinh doanh chung khoan TPHCM”

Bước 3: Nhập thông tin cần thiết: Số tài khoản nhà đầu tư; Tên khách hàng; Số điện thoại/Địa chỉ; Số tiền

b. VIB

Bước 1: Trên ứng dụng MyVIB, Tại mục Chuyển tiền, chọn chức năng Đầu tư 

Bước 2: Chọn Công ty chứng khoán ‘HSC Securities’ và nhập Số tài khoản chứng khoán theo định dạng: 011Cxxxxxx. Hệ thống sẽ tự động hiển thị Tên chủ tài khoản tương ứng. Ví dụ: 011C123456

Bước 3: Nhập số tiền cần chuyển, kiểm tra thông tin và thực hiện chuyển tiền

1.3 Nộp tiền nhanh bằng số tài khoản chứng khoán

Quý khách có thể thực hiện nộp tiền nhanh chóng từ tài khoản của Quý khách tại các ngân hàng đến tài khoản HSC theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Chọn ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)

Bước 2: Nhập số tài khoản thụ hưởng: Nhập số tài khoản chứng khoán của Quý khách theo định dạng 011Cxxxxxx.

Trường hợp Quý khách chọn chuyển tiền 24/7 (Napas):

 • Hệ thống sẽ tự động hiển thị “Tên người thụ hưởng” tương ứng

Trường hợp Quý khách chọn chuyển tiền thông thường

 • Nhập tên người thụ hưởng: [HSC] [Họ tên chủ tài khoản]
 • Ví dụ: HSC Nguyễn Văn An

Bước 3: Nhập số tiền cần chuyển, kiểm tra thông tin và thực hiện chuyển tiền

Ví dụ: 

 • Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) 
 • Số tài khoản thụ hưởng: 011C123456
 • Tên người thụ hưởng: HSC – Nguyen Van An
   

HSC khuyến khích Quý khách chuyển vào ngân hàng có liên kết với HSC (đánh dấu *) để tiền vào Tài khoản Chứng khoán của Quý khách nhanh nhất. Với ngân hàng VPB, vui lòng xem hướng dẫn chuyển tiền nhanh bằng số tài khoản chứng khoán tại mục 1

Ngân Hàng Chi Nhánh Số Tài Khoản Tên Chủ Tài Khoản Nội Dung Nộp Tiền
BIDV (*) Nam Kỳ Khởi Nghĩa 11910000465065 CTY CP CHUNG KHOAN TPHCM

[Họ và tên chủ tài khoản] [Số tài khoản chứng khoán]

Ví dụ: Nguyen Van An, 011C123456

VIB (*)   880704060007099
VPB (*) HCM 250134177
HDB HCM 068704070000941
VCB HCM 0071003953218
TCB HCM 10221485904012
ACB HCM 41768499

1. Ghi đầy đủ phần nội dung nộp tiền

[Họ và tên chủ tài khoản] [Số tài khoản chứng khoán]

Ví dụ: Nguyen Van An, 011C123456

Số tài khoản: Quý khách ghi đầy đủ số tài khoản chứng khoán, ví dụ 011C123456

Họ tên: đúng với họ và tên của tài khoản giao dịch chứng khoán tại HSC

Trường hợp Quý khách đã chuyển tiền vào tài khoản HSC nhưng thông tin không chính xác ở số tài khoản và/ hoặc tên chủ tài khoản, giao dịch sẽ không được ghi nhận vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách tại HSC, khi đó Quý khách cần thực hiện tra soát theo các cách sau:

 • Liên hệ trực tiếp Ngân hàng để tra soát điều chỉnh lại thông tin họ tên chủ tài khoản và/hoặc số tài khoản giao dịch chứng khoán chính xác; hoặc
 • Liên hệ nhân viên Quản lý tài khoản của Quý khách hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSC  để được hướng dẫn thủ tục tra soát;

Sau khi ngân hàng điều chỉnh thông tin đúng, HSC sẽ hạch toán số tiền nộp vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Quý khách

2. Thời gian thực hiện nộp tiền trực tuyến:

 • Tiền của Quý khách được ngân hàng hạch toán vào tài khoản HSC trước 17h00 các ngày làm việc trong tuần: HSC hạch toán vào tài khoản Chứng khoán của Quý khách trong ngày
 • Trường hợp tiền của Quý khách được ngân hàng hạch toán vào tài khoản tổng của HSC từ 17h00 các ngày làm việc trong tuần hoặc vào ngày nghỉ/ngày lễ, Công ty sẽ tiến hành hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán của Quý khách tại HSC vào ngày làm việc kế tiếp.
 • Thời điểm HSC hạch toán tiền vào tài khoản chứng khoán là cơ sở cho việc tính toán lãi vay/lãi tiền gửi trên tài khoản của Quý khách