Kiến thức

Kiến thức

Dịch vụ giao dịch ký quỹ


1.1 Làm thế nào để đăng ký Dịch vụ GDQK của HSC?   

Trường hợp Quý khách đã có tài khoản tại HSC, vui lòng liên hệ Nhân viên Quản lý tài khoản hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng để được tư vấn về Hợp đồng và dịch vụ GDKQ.

Trường hợp Quý khách chưa có tài khoản tại HSC, vui lòng chọn 'Đăng ký' dịch vụ GDKQ khi mở tài khoản trực tuyến với HSC tại đây.

​​​​​​1.2 Sau khi ký Hợp đồng GDKQ thì bao lâu Tài khoản được kích hoạt sử dụng dịch vụ?    

Quý khách sẽ được kích hoạt dịch vụ ngay sau khi HSC nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký GDKQ hợp lệ. 

1.3 Làm thế nào để biết Tài khoản của tôi đã được kích hoạt Dịch vụ GDKQ?    

Quý khách vui lòng đăng nhập vào ứng dụng trực tuyến của HSC để kiểm tra sự thay đổi của sức giao dịch trong Tài khoản.

1.4 CCCD của tôi đã hết hạn nhưng chưa cập nhật mới. Nay tôi muốn ký Hợp đồng GDKQ, tôi có thể ký trước và cập nhật CCCD sau được không? 

Quý khách vui lòng cập nhập CCCD mới trước khi thực hiện đăng ký Dịch vụ GDKQ.

1.5 Làm cách nào để giữ 01 bản Hợp đồng GDKQ?   

Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của HSC để được hỗ trợ tại đây.

2.1 Tỉ lệ cho vay đối với một mã cổ phiếu xem ở đâu?   

Quý khách vui lòng tham khảo Danh mục chứng khoán được phép GDKQ tại đây. 

2.2 Lãi suất HSC đang áp dụng cho vay là bao nhiêu? Cách tính Lãi vay được tính như thế nào? 

Quý khách vui lòng tham khảo lãi suất tại đây. 

Cách tính lãi:

  • Lãi được tính cuối ngày trên dư nợ thực tế.

  • Lãi được cộng dồn và thu vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.

  • Số ngày tính lãi trong năm là 365 ngày.

2.3 Hôm nay tôi vay mua chứng khoán thì Tiền lãi vay bắt đầu tính từ ngày nào?    

Tiền lãi vay sẽ được tính từ ngày T+2

​​​​​​​2.4 Làm thế nào để biết mã chứng khoán tôi dự định mua có được HSC cho vay ký quỹ?   

Quý khách vui lòng tham khảo Danh mục chứng khoán được phép GDKQ tại đây. 

​​​​​​​2.5 Khi nào tài khoản của tôi phải ký quỹ bổ sung?   

Quý khách vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Giao dịch ký quỹ tại đây. 

Ngoài ra, Quý khách có thể chủ động theo dõi trạng thái Tài khoản trên ứng dụng giao dịch trực tuyến của HSC. 

​​​​​​​2.6 Khi nộp thêm tiền vào tài khoản, khoản vay của tôi có tự động giảm không?    

Quý khách nộp thêm tiền vào Tài khoản, Số dư tài khoản và khoản vay sẽ được tự động cập nhập. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng đăng nhập vào ứng dụng giao dịch trực tuyến của HSC.

​​​​​​​2.7 Tỷ lệ ký quỹ của tài khoản được tính như thế nào? Khi nào thì tài khoản của tôi phải nộp ký quỹ bổ sung?    

Quý khách vui lòng xem thông tin chi tiết Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Giao dịch ký quỹ tại đây. 

​​​​​​​2.8 Tôi đã ký Hợp đồng GDKQ nhưng Tài khoản không có sức giao dịch để mua cổ phiếu?   

Quý khách vui lòng xem thông tin chi tiết Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Giao dịch ký quỹ tại đây. ​​​​​​​

2.9 Cách tính sức giao dịch của Tài khoản như thế nào?     

Quý khách vui lòng xem thông tin chi tiết Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Giao dịch ký quỹ tại đây. 

​​​​​​​2.10 Cách tính số lượng chứng khoán cần bán khi tài khoản ở trạng thái Margin call, Force sell như thế nào? 

Quý khách vui lòng xem thông tin chi tiết Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Giao dịch ký quỹ tại đây. 

​​​​​​​2.11 Làm thế nào để biết Tài khoản còn bao nhiêu tiền sau khi trả hết nợ vay HSC?

Quý khách vui lòng đăng nhập vào ứng dụng giao dịch trực tuyến của HSC xem phần Số dư tài khoản.

3.1 Bao lâu phải ký lại Hợp đồng GDKQ? Tôi có phải đến trực tiếp HSC không?   

Theo quy định hiện hành của HSC, Quý Khách thực hiện ký lại Phụ lục Gia hạn Hợp đồng GDKQ 01 lần trong 12 tháng. 

3.2 Làm cách nào để ký "Xác nhận gia hạn Hợp đồng GDKQ" theo thời gian thông báo khi tôi không thể tới trực tiếp HSC, tôi có thể xác nhận qua email không?   

Để thực hiện xác nhận gia hạn Hợp đồng GDQK, Quý khách vui lòng gửi thư về địa chỉ email margin@hsc.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Nhân viên quản lý Tài khoản để được hỗ trợ.

3.3 Tôi muốn ngưng sử dụng dịch vụ GDKQ thì làm cách nào?

Để ngưng sử dụng Dịch vụ GDKQ, Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau: 

  • Hoàn tất nghĩa vụ nợ với HSC.
  • Gửi "Biên bản thanh lý" qua email margin@hsc.com.vn hoặc gửi về Văn phòng HSC để thực hiện yêu cầu.