Kiến thức

Kiến thức

Thủ tục thừa kế


Quý khách tham khảo hồ sơ cần chuẩn bị theo quy định hiện hành theo các trường hợp bên dưới. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể trước khi đến HSC thực hiện hồ sơ.

1. Khách hàng trong nước

a.  Trường hợp thừa kế theo di chúc

Hồ sơ gồm :

 • Bản sao hợp lệ Di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật, Văn bản khai nhận hoặc từ chối nhận di sản của những người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc;
 • Bản sao hợp lệ văn bản phân chia tài sản thừa kế trong trường hợp di chúc không ghi rõ số lượng chứng khoán.
 • Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (Mẫu HSC cung cấp) kèm theo bản sao y công chứng giấy tờ của bên nhận thừa kế và Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế;
 • Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế (trường hợp bên nhận thừa kế là cá nhân) theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước).
 • Các tài liệu liên quan khác (Nếu có)

b.    Trường hợp thừa kế theo Pháp luật

Hồ sơ gồm :

 • Bản tường trình của người nhận thừa kế về các mối quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế, trong đó liệt kê đầy đủ thông tin về hàng thừa kế của người để lại thừa kế (vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi…) và cam kết về tính chính xác của các thông tin kê khai trong bản tường trình, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh tranh chấp;
 • Bản sao y công chứng các tài liệu chứng minh mối quan hệ nhân thân nêu tại bản tường trình nêu trên (giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy chứng tử...);
 • Bản sao y công chứng văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế (trường hợp có nhiều người trong diện được nhận thừa kế)/văn bản khai nhận di sản thừa kế (trường hợp chỉ có một người trong diện được nhận thừa kế) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bản sao y công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (trường hợp người nằm trong diện thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế)/văn bản ủy quyền đứng tên sở hữu quản lý di sản thừa kế (trường hợp những người nằm trong diện thừa kế ủy quyền cho người khác) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (Mẫu HSC cung cấp) kèm theo bản sao y công chứng giấy tờ của bên nhận thừa kế và Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế;
 • Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế (trường hợp bên nhận thừa kế là cá nhân) theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước).
 • Các tài liệu liên quan khác (Nếu có)
 • Trường hợp người nhận thừa kế là người chưa thành niên phải có văn bản xác nhận về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.

2. Khách hàng nước ngoài

 • Tìm hiểu pháp luật về thừa kế của quốc gia mà khách hàng có quốc tịch và để lại di chúc có hiệu lực tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật của quốc gia;
 • Tiến hành dịch công chứng di chúc sang tiếng Việt và Hợp pháp hóa lãnh sự bản dịch và bản gốc;
 • Yêu cầu người thân cung cấp bản sao công chứng có hợp pháp hóa lãnh sự của bản gốc và bản dịch tiếng Việt của di chúc để HSC tiến hành các thủ tục cần thiết sau này.
 • Yêu cầu người nhận thừa kế khi thực hiện các thủ tục đăng ký lại sở hữu đối với chứng khoán, phải cung cấp giấy tờ tùy thân: Hộ chiếu còn hiệu lực, giấy tờ chứng minh quan hệ với người đã chết, gồm: Bản sao công chứng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) của Giấy chứng nhận Đăng ký kết hôn hoặc giấy khai sinh và các giấy tờ cần thiết khác.
 • Nếu người nhận thừa kế chưa có mã số giao dịch chứng khoán thì phải chuẩn bị hồ sơ xin cấp mã số giao dịch chứng khoán. Vui lòng xem hướng dẫn cấp mã số giao dịch chứng khoán tại đây.

3. Hướng dẫn thủ tục khai và nộp thuế đối với khách hàng cá nhân (trong nước và nước ngoài)

Trường hợp người nhận thừa kế là cá nhân, khách hàng cần thực hiện thủ tục khai và nộp thuế thu nhập từ thừa kế với cơ quan thuế, nơi nộp hồ sơ khai thuế là chi cục thuế nơi cá nhân nhận thừa kế cư trú. Căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế kiểm tra, tính thuế để người nhận thừa kế nộp thuế vào ngân sách nhà nước.