Giải thưởng

Giải thưởng

|
2020 Top 5 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn quản trị công ty tốt nhất 2020
Top 5 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn quản trị công ty tốt nhất 2020

trong cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết - do Ủy Ban Chứng khoán và HSX, HOSE và báo Đầu tư Chứng khóa trao tặng

2020 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất 2020
Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất 2020

tại Lễ Vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2020 do Vietstock phối hợp với FiLi đồng tổ chức.

2020 Top 50 công ty hoạt động tốt nhất tại Việt Nam
Top 50 công ty hoạt động tốt nhất tại Việt Nam

do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư bình chọn

2020 Nhà môi giới khách hàng tổ chức tốt nhất tại Việt Nam
Nhà môi giới khách hàng tổ chức tốt nhất tại Việt Nam

do tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng

2019 Top 5 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn quản trị công ty tốt nhất 2019
Top 5 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn quản trị công ty tốt nhất 2019

trong cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết - do Ủy Ban Chứng khoán và HSX trao tặng

2019 Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam
Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam

tại sự kiện Triple A Country Awards do tạp chí The Asset bình chọn.

2019 Nhà môi giới hách hàng tổ chức tốt nhất tại Việt Nam
Nhà môi giới hách hàng tổ chức tốt nhất tại Việt Nam

do tạp chí Alpha Southeast Asia trao tặng

2019 Top 50 công ty niêm yết tốt nhất tại Việt Nam
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất tại Việt Nam

do tạp chí Forbes Việt Nam bầu chọn 7 năm liên tiếp

2019 Top 50 công ty hoạt động tốt nhất tại Việt Nam
Top 50 công ty hoạt động tốt nhất tại Việt Nam

do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư bình chọn