Kiến thức

Kiến thức

Khách hàng tổ chức trong nước


Hồ sơ cần cung cấp

1. Đối với Tổ chức : Công ty cổ phần/ Công ty TNHH

Loại hồ sơ

Yêu cầu

Số lượng

Mẫu biểu từ HSC

Hợp đồng mở tài khoản (Tại đây)

Bản chính

02 bản

Giấy ủy quyền (Tại đây)

Bản chính /Bản hợp lệ của doanh nghiệp

02 bản

Khách hàng cung cấp

Giấy phép thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bản sao công chứng

01 bản

Điều lệ công ty

Bản sao hợp lệ của doanh nghiệp

02 bản 

Chứng nhận đăng ký mẫu dấu; hoặc

 

Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu Tư về việc đăng tải thông tin mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hoặc

 

Thông báo của doanh nghiệp về việc sử dụng mẫu dấu; hoặc

 

Văn bản xác thực con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ doanh nghiệp hoặc quy chế do doanh nghiệp có dấu ban hành; hoặc

 

Văn bản xác thực con dấu được Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp ký cùng ngày Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán.

Bản sao hợp lệ của doanh nghiệp

01 bản

CMND/CCCD/Hộ chiếu Người đại diện theo pháp luật

Bản sao công chứng

01 bản

CMND/CCCD/Hộ chiếu Người được ủy quyền (nếu có)

Bản sao công chứng

01 bản

Các giấy tờ pháp lý khác (nếu cần bổ sung)

 

 

2. Đối với các tổ chức trong nước khác:

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ trực tiếp:

  • Điện thoại: 1900 633 996