Kiến thức

Kiến thức

Thực hiện quyền


Hướng dẫn đăng ký quyền mua hoặc chuyển nhượng quyền

Quyền mua cổ phiếu phát sinh khi tổ chức phát hành phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ do tổ chức phát hành quy định. Quý khách có thể mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong thời gian quy định của tổ chức phát hành, theo hướng dẫn sau:

1. Đăng ký quyền mua

1.1 Đăng ký trực tuyến:

Quý khách có thể sử dụng một trong hai phiên bản dành cho máy tính sau:

  1.2 Đăng ký qua Điện thoại

Quý khách sử dụng số điện thoại đã đăng ký với HSC gọi đến tổng đài 028 38233 298 nhấn phím 0 để đăng ký

1.3 Đăng ký trực tiếp tại Trung Tâm Dịch vụ Khách hàng HSC

Quý khách vui lòng đem theo CMND/CCCD bản gốc còn hạn sử dụng để đăng ký

2. Nhận thông tin cổ phiếu mua phát hành thêm khi có hiệu lực giao dịch

Số cổ phiếu mua tương ứng của khách hàng sẽ được hạch toán vào tài khoản của Quý khách vào ngày hiệu lực giao dịch của cổ phiếu phát hành thêm khi có thông báo từ Trung tâm lưu ký (VSD).

Quý khách có thể kiểm tra thông tin số dư chứng khoán qua tài khoản giao dịch trực tuyến hoặc nhận thông báo thay đổi số dư tài khoản qua SMS (nếu có)

3. Chuyển nhượng quyền

Trong thời gian được phép chuyển nhượng quyền mua, Quý khách có thể thực hiện chuyển nhượng theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Quý khách tìm đối tác mua/ bán và thỏa thuận giá cả, phương thức thanh toán.
Bước 2: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đến trực tiếp T
rung tâm Dịch vụ Khách hàng HSC:

  • Đem theo CMND/CCCD bản gốc còn hiệu lực

  • Ký ‘Đề nghị chuyển nhượng quyền mua’ (Mẫu HSC cung cấp)

  • Đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định (bên chuyển nhượng)