Kiến thức

Kiến thức

Hợp đồng giao dịch ký quỹ


1. Hợp đồng Giao dịch ký quỹ:

  • Mẫu Hợp đồng Giao dịch Ký quỹ: Tại đây
  • Điều khoản và Điều kiện tiêu chuẩn của Giao dịch Ký quỹ: Tại đây
  • Phụ lục Thỏa thuận Gia hạn Khoản vay: Tại đây

2. Lãi suất cho vay Giao dịch Ký quỹ:

  • Lãi suất cho vay hiện hành: 0,04%/ngày

3. Lãi suất Ứng trước tiền bán chứng khoán: 0.04%/ngày