Kiến thức

Kiến thức

Hướng dẫn rút tiền


1. Đăng ký dịch vụ

Quý khách chưa đăng ký dịch vụ chuyển tiền trực tuyến, vui lòng đem theo CMND/CCCD bản gốc, còn hiệu lực đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSC để đăng ký

Mỗi tài khoản được đăng ký tối đa chuyển đến 03 tài khoản của chính Quý khách mở tại các ngân hàng.

2. Hạn mức chuyển tiền

  • Hạn mức 1: 500,000,000 đồng/ngày
  • Hạn mức 2: 1,000,000,000 đồng/ngày
  • Hạn mức 3: 5,000,000,000 đồng/ngày

Quý khách hàng sẽ được cấp hạn mức 500 triệu đồng/ngày ngay khi hoàn tất hợp đồng và kích hoạt tài khoản.

Để thay đổi hạn mức chuyển tiền trên tài khoản của Quý khách, vui lòng đem theo CMND/CCCD bản gốc còn hiệu lực đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSC để được hỗ trợ.

3. Hướng dẫn chuyển tiền

Hướng dẫn chuyển tiền trên myhsc - Phiên bản Web (my.hsc.com.vn) xem tại đây

Hướng dẫn chuyển tiền trên myhsc - Phiên bản Mobile

myhsc CHUYEN TIEN HUONG DAN MOBILE

4. Thời gian thực hiện

Từ 08h30 đến 16h30 các ngày giao dịch. 

5. Biểu phí chuyển tiền

Theo biểu phí Ngân hàng từng thời kỳ.