Nội dung Thời gian dự kiến
Khách hàng đăng ký mua và nộp tiền Từ 08:00 đến 14:00 ngày 04/08/2023
HSC thực hiện phân phối số lượng đăng ký mua cho khách hàng Ngày 07/08/2023
HSC gửi kết quả đăng ký mua qua các kênh: Văn bản/Email/SMS/Điện thoại     Ngày 07/08/2023
HSC thông báo kết quả đến khách hàng và hoàn trả tiền đối với phần đăng ký không thành công     Từ ngày 07/08/2023 đến ngày 08/08/2023

A. ĐIỀU KIỆN THAM GIA IPO

 • Khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC còn hoạt động.  Quý khách chưa có tài khoản tại HSC, mời Quý khách Mở tài khoản tại đây.
 • CMND/CCCD trên tài khoản chứng khoán còn hạn sử dụng tính đến ngày 04/09/2023.
 • Gửi phiếu đăng ký và nộp tiền đúng hạn, đúng cú pháp, đầy đủ thông tin và khớp với số lượng đăng ký đặt mua.

B. THÔNG TIN CHỨNG QUYỀN 

Chứng quyền

Giá chứng quyền (VNĐ)

Tỷ lệ

chuyển đổi

Giá thực hiện

(VNĐ)

Số lượng đăng ký tối thiểu

FPT-HSC-MET14

              2.000

8 : 1

            81.000

10.000 CQ

HPG-HSC-MET13

              2.400

2 : 1

            28.500

10.000 CQ

MBB-HSC-MET14

              1.700

2 : 1

            19.000

10.000 CQ

MWG-HSC-MET15

              2.000

5 : 1

            54.000

10.000 CQ

STB-HSC-MET10

              1.200

4 : 1

            31.000

10.000 CQ

TCB-HSC-MET13

              1.900

4 : 1

            32.000

10.000 CQ

VHM-HSC-MET12

              2.800

5 : 1

            56.000

10.000 CQ

VNM-HSC-MET10

              1.800

8 : 1

            69.000

10.000 CQ

VPB-HSC-MET13

              2.500

2 : 1

            20.500

10.000 CQ

VRE-HSC-MET14

              1.600

4 : 1

            27.500

10.000 CQ

FPT-HSC-MET15

              2.000

8 : 1

            85.500

10.000 CQ

HPG-HSC-MET14

              2.800

2 : 1

            29.000

10.000 CQ

MBB-HSC-MET15

              1.900

2 : 1

            19.500

10.000 CQ

MSN-HSC-MET09

              2.400

8 : 1

            88.500

10.000 CQ

MWG-HSC-MET16

              2.400

5 : 1

            54.500

10.000 CQ

STB-HSC-MET11

              1.400

4 : 1

            31.500

10.000 CQ

TCB-HSC-MET14

              2.000

4 : 1

            34.000

10.000 CQ

VHM-HSC-MET13

              2.800

5 : 1

            60.500

10.000 CQ

VPB-HSC-MET14

              2.700

2 : 1

            21.000

10.000 CQ

VRE-HSC-MET15

              1.600

4 : 1

            29.500

10.000 CQ

 

C. HƯỚNG DẪN NỘP TIỀN VÀ GỬI PHIẾU ĐĂNG KÝ

1. Nộp tiền

Quý khách chuyển khoản vào các tài khoản tương ứng với từng mã chứng quyền, mỗi mã chứng quyền làm 1 lệnh chuyển tiền:

 • Tên ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM
 • Số tài khoản nhận tiền:

Chứng quyền

Số tài khoản

FPT-HSC-MET14

119-11-00-000046-9

HPG-HSC-MET13

119-11-00-000047-8

MBB-HSC-MET14

119-11-00-000048-7

MWG-HSC-MET15

119-11-00-000049-6

STB-HSC-MET10

119-11-00-000050-2

TCB-HSC-MET13

119-11-00-000051-1

VHM-HSC-MET12

119-11-00-000052-0

VNM-HSC-MET10

119-11-00-000043-2

VPB-HSC-MET13

119-11-00-000032-6

VRE-HSC-MET14

119-11-00-000053-9

FPT-HSC-MET15

119-11-00-000057-5

HPG-HSC-MET14

119-11-00-000058-4

MBB-HSC-MET15

119-11-00-000059-3

MSN-HSC-MET09

119-11-00-000060-9

MWG-HSC-MET16

119-11-00-000061-8

STB-HSC-MET11

119-11-00-000062-7

TCB-HSC-MET14

119-11-00-000063-6

VHM-HSC-MET13

119-11-00-000064-5

VPB-HSC-MET14

119-11-00-000065-4

VRE-HSC-MET15

119-11-00-000066-3

 • Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
 • Nội dung chuyển khoản:  < Tên chủ tài khoản> < số tài khoản chứng khoán> < Số lượng đăng ký> < Mã chứng quyền>

Ví dụ: Nguyễn Văn A, 011C123456, 10.000, FPT-HSC-MET14

2. Gửi phiếu đăng ký mua chứng quyền

HSC sẽ nhận phiếu đăng ký qua các kênh dưới đây: 

2.1 Dành cho khách hàng đăng ký qua Nhân viên quản lý tài khoản
Vui lòng liên hệ Nhân viên quản lý tài khoản của Quý khách để được hỗ trợ đăng ký (nếu có)

2.2 Dành cho khách hàng đăng ký trực tuyến với HSC

Bước 1: Tải Phiếu đăng ký, điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn in, ký và ghi rõ họ tên vào mẫu đơn.

Bước 2: Dùng email đã đăng ký trên tài khoản chứng khoán của Quý khách gửi mẫu đơn (bản chụp hoặc PDF) đến email dangkycq@hsc.com.vn với các thông tin:

 • Tiêu đề email: < Số tài khoản chứng khoán> Đăng ký mua CQ HSC 04.08.2023
 • Đính kèm phiếu đăng ký của từng mã chứng quyền (bản chụp hoặc file PDF)
 • Nội dung email:

“Gửi HSC,
Tôi đăng ký mua các chứng quyền sau:  (điền số cụ thể vào mục < số lượng>)
1.  
FPT-HSC-MET14- < số lượng>
2.  
HPG-HSC-MET13- < số lượng>
3.  
MBB-HSC-MET14- < số lượng>

Tôi xác nhận thông tin đăng ký nêu trên là chính xác và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.

Ví dụ mẫu email

 • Tiêu đề emai: 011C123456 Đăng ký mua CQ HSC 04.08.2023 
 • Nội dung email

Gửi HSC,
Tôi đăng ký mua các chứng quyền sau:
1.    
FPT-HSC-MET14- 10.000
2.    
HPG-HSC-MET13- 20.000
3.    
MBB-HSC-MET14
- 10.000
Tôi xác nhận thông tin đăng ký nêu trên là chính xác và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.

2.3 Dành cho Khách hàng đăng ký trực tiếp tại HSC

Quý khách vui lòng mang theo CMND/CCCD còn hiệu lực đến trực tiếp văn phòng của HSC theo địa chỉ sau:

     Công ty Cổ Phần Chứng khoán Tp.HCM - Trung tâm dịch vụ Khách hàng

              Tầng 2, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

              Hoặc Tầng 1, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

D. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hỗ trợ thông tin và hướng dẫn:

 • Email support@hsc.com.vn
 • Điện thoại : 028 38233 298 

Nhà đầu tư sử dụng tài khoản cơ sở mở tại HSC và đặt lệnh mua bán chứng quyền tương tự như cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết tại HSX.

Giao dịch trực tuyến:

Bằng Smartphone: Quét mã QR bên dưới để cài đặt app Mobile Trade: myhsc

Bằng Laptop/PC: