Bộ phận Dịch vụ chứng khoán của HSC cung cấp cho khách hàng các dịch vụ mở tài khoản và quản lý tài khoản, lưu ký chứng khoán nhằm hỗ trợ các hoạt động giao dịch của khách hàng. Bộ phận này được xây dựng dựa trên khả năng đáp ứng, thích nghi và tiếp cận các kinh nghiệm thực tế tốt nhất trong ngành, đảm bảo có những giải pháp tối ưu cho các vấn đề liên quan đến giao dịch.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ các bộ phận Kế toán, Công nghệ Thông tin, và Giao dịch để đảm bảo tính sẵn sàng, nguồn lực, tính liên tục và bảo mật cho khách hàng.

HSC là một trong những thành viên lưu ký chứng khoán uy tín nhất Việt Nam, minh chứng bởi các dịch vụ lưu ký chuyên nghiệp mà HSC đã thực hiện. Hệ thống mạng hiện đại của chúng tôi cho phép thực hiện giao dịch một cách tốt nhất, giảm thiểu lỗi và cung cấp các bản báo cáo chính xác, minh bạch và nhanh chóng với các thông tin cập nhật mới nhất.

Một số lợi ích của dịch vụ lưu ký tại HSC bao gồm:

 • Quản lý đầy đủ và chính xác thông tin của mỗi cổ đông.
 • Giám sát tất cả các giao dịch và hoạt động mua bán cổ phiếu của cổ đông.
 • Phân tích biến động vốn tại một số thời điểm nhất định.
 • Hoạt động hiệu quả và giảm chi phí quản lý.

Giao dịch ký quỹ (GDKQ) là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng tín dụng do HSC cung cấp theo danh mục cổ phiếu được phép GDKQ của HSC quy định trong từng thời kỳ. Khi thực hiện GDKQ mua cổ phiếu, nhà đầu tư chỉ cần bỏ vào phần vốn góp tương ứng dựa trên tỉ lệ ký quỹ ban đầu của mã cổ phiếu, phần còn lại sẽ do HSC cho vay.

GIAO DỊCH KÝ QUỸ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT

Lợi nhuận tiềm năng của quý khách hàng sẽ được tăng lên nhờ việc tận dụng các dịch vụ cho vay ký quỹ linh hoạt của HSC. Các chính sách và lãi suất cho vay hợp lý cùng với những hệ thống tự động của chúng tôi sẽ đẩy nhanh quá trình khách hàng nhận tiền ký quỹ.

Ngoài ra, với khả năng cho vay ký quỹ trên hơn 150 cổ phiếu niêm yết trên cả Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, khách hàng của HSC có nhiều lựa chọn đối với các mã chứng khoán khi muốn vay ký quỹ để tăng đòn bẩy tài chính.

Do chúng tôi liên tục phát triển và mở rộng dịch vụ ở các thị trường mới khác, dịch vụ giá trị gia tăng này sẽ là một công cụ quan trọng để giúp các nhà đầu tư tích lũy khối lượng lớn các cổ phiếu trong một thời gian tương đối ngắn.

Các thông tin thêm về Dịch vụ giao dịch ký quỹ của HSC:

HSC tiếp cận các công ty OTC bằng những dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất cùng với dịch vụ công nghệ thông tin tiên tiến để đảm bảo sự thuận lợi cho khách hàng. Với các dịch vụ quản lý cổ đông của HSC, chúng tôi giúp đỡ các công ty khác thuận tiện trong quá trình mua bán cổ phiếu. Mọi kết quả dự kiến đều được báo cáo với các chi tiết cụ thể và chính xác nhất.

Các dịch vụ chính của Quản lý sổ cổ đông tại HSC gồm:

 • Quản lý danh sách cổ đông
 • Chuẩn bị danh sách cổ đông cho các sự kiện doanh nghiệp
 • Quản lý việc thực hiện các sự kiện doanh nghiệp
 • Quản lý chuyển nhượng cổ phiếu
 • Thực hiện các báo cáo theo quy định
 • Lưu ký chứng khoán khi cổ phiếu được niêm yết

Danh sách Tổ chức Phát hành

Tổ chức phát hành

Mẫu biểu chuyển nhượng

1. Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP HCM

2. Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - VOSA

3. Công ty Gạch ngói Đồng Nai

4. Công ty Cổ Phần phân lân nung chảy Văn Điển

► Tin Tức Quản Lý Cổ Đông

Đại diện người sở hữu, Đại lý lưu ký, thanh toán, chuyển nhượng trái phiếu. 

HSC cung cấp cho khách hàng Dịch vụ Đại diện người sở hữu trái phiếu, Dịch vụ đại lý lưu ký, thanh toán, chuyển nhượng trái phiếu theo thông lệ quốc tế.

Các dịch vụ quản lý trái phiếu bao gồm:

 • Quản lý danh sách trái chủ
 • Chuẩn bị danh sách trái chủ cho các sự kiện trái phiếu 
 • Quản lý chuyển nhượng trái phiếu 
 • Tính toán và thay mặt TCPH chi trả trái tức, gốc trái phiếu khi đáo hạn
 • Thực hiện các báo cáo theo quy định