Giáo dục là đầu tư dài hạn và là nhu cầu cần thiết đối với tất cả trẻ em ở khắp mọi miền đất nước. Ngoài việc đồng hành cùng các trường đại học trong các hoạt động định hướng nghề nghiệp, đào tạo thực tập cho những nhà lãnh đạo kinh doanh tương lai, HSC còn có các chương trình thăm hỏi các học sinh vùng sâu vùng xa.

tang may tính

Trong năm 2018, HSC đã trao tặng 12 bộ máy tính đến trường tiểu học Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Các máy tính này đã được đặt tại phòng dạy Tin học, giúp các em học sinh ở vùng quê nghèo còn nhiều khó khăn thiếu thốn có điều kiện học tập và tiếp cận kiến thức về Công nghệ thông tin. Hoạt động tặng máy tính cho các trường tiểu học đã được HSC duy trì hơn 6 năm qua, giúp các em học sinh tại các vùng quê được trang bị hành trang và tri thức tốt hơn để phát triển.