9a055fce-c57e-4365-8ccc-e131e97b9ed2-----Hienmau_backdrop_standee_poster_24082017-01

Là quốc gia đang phát triển với phương tiện xe hai bánh vẫn chiếm đa số, số người bị thương từ các vụ tai nạn giao thông luôn ở mức cao nhất nhì Đông Nam Á và thế giới. Mỗi phút, mỗi giây, tính mạng của nhiều người bệnh, gặp tai nạn đang chịu sự đe dọa do kho máu dự trữ luôn trong tình trạng ‘báo động đỏ’.

Hoạt động kinh tế tốt và luôn đồng hành với cộng đồng là chủ trương của HSC trong nhiều năm qua. Chương trình hiến máu cứu người (Donate blood, save lives) do đó đã nhiều năm được HSC tổ chức để giúp toàn thể nhân viên HSC có điều kiện để đóng góp cho cộng đồng.

Với chủ đề ‘Sống là cho đi’, ngày hội Hiến máu tình nguyện HSC 2017 sẽ do Công Đoàn, Phòng Truyền thông HSC tiếp tục phối hợp cùng Bệnh Viện Truyền máu Huyết học với lịch trình cụ thể:

  • Thời gian:         7 giờ - 11 giờ sáng, Thứ Sáu, Ngày 8 Tháng 9 Năm 2017
  • Địa điểm:          Phòng Giao dịch Thái Văn Lung, Tầng 1, Cao ốc Capital Place, 06 Thái Văn Lung, Quận 1.

Để đăng ký, vui lòng gửi email đến hsc.communication@hsc.com.vn với những thông tin liên lạc sau:

  • Họ và Tên
  • Số điện thoại liên lạc
  • Số CMND

Hạn chót đăng ký: 11:00 sáng, ngày 4 tháng 9 năm 2017.