Quỹ học bổng VietSeeds (VietSeeds Foundation) là một tổ chức phi lợi nhuận cam kết mang lại bìnhẳng trong tiếp cận giáo dục đại học cho tất cả các sinh viên Việt Nam, bất kể trong điều kiện kinh tế, vị trí địa lý hay hoàn cảnh khó khăn nào.

Trong năm 2019, HSC đã hỗ trợ tài chính qua hoạt động trao học bổng cho 10 sinh viên thuộc Quỹ học bổng VietSeeds với giá trị 15.000 USD. Bên cạnh đó, HSC cam kết đồng hành cùng các bạn ở vai trò mentor, giúp các em sinh viên có cái nhìn rõ ràng hơn về nghề nghiệp và ngành học của mình, góp phần tạo động lực cho các em tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phát triển các kỹ năng cần thiết, giúp các em vững vàng hơn trong bước đường sự nghiệp tương lai và trở thành những hạt giống thay đổi trong cộng đồng.

main_vietseeds

Theo đúng tinh thần “Ảnh hưởng tích cực”, HSC sẽ tiếp tục đồng hành dài hạn, hỗ trợ Quỹ học bổng VietSeeds hoặc những Quỹ học bổng tương tự khác có sức ảnh hưởng cộng đồng lớn, chung tay gieo trồng nên các thế hệ tài năng với thái độ tích cực, phẩm chất vững vàng.