Hiến máu nhân đạo là hoạt động thiện nguyện định kỳ hàng năm mà HSC tham gia như một cam kết nhằm đóng góp cho xã hội và đây là năm thứ 5 liên tiếp HSC tổ chức hoạt động này. Sự kiện hiến máu nhân đạo năm nay được diễn ra tại Chi nhánh Nguyễn Thị Minh khai, vào ngày 14 tháng 08, có 65 người đăng ký tham gia hiến máu, trong đó 53 người hiến thành công với hơn 65 đơn vị máu. Hoạt động này được đánh giá cao nhờ ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cho những người bệnh có nhu cầu khi chúng ta biết rằng một đơn vị máu có thể giúp cứu tới ba mạng người. 

hin mau 1_1