Kính gửi Quý khách hàng,

HSC xin thông báo tiến hành nâng cấp hệ thống Từ 5pm, ngày 30/12/2022 (thứ sáu) đến 9pm, ngày 31/12/2022 (thứ bảy).

Trong thời gian nâng cấp, các dịch vụ sau đây sẽ bị ảnh hưởng:

Sau thời gian trên, các dịch vụ sẽ hoạt động trở lại bình thường. Rất mong Quý khách hàng thông cảm vì sự bất tiện này.

Trân trọng,
HSC