Truyền thông

Truyền thông

|
Kiểm tra sức khỏe tài chính cá nhân
2022-11-15

Kiểm tra sức khỏe tài chính cá nhân

Chương trình Moneytalk số thứ 9 trong chuỗi series 10 số HSC tài trợ với chủ đề "Sức khỏe tài chính cá nhân: Check-up!" đã đem đến những “bài test” thú vị để khán giả cùng kiểm tra sức khỏe tài chính của chính mình!

Phát triển tư duy đầu tư cổ phiếu
2022-11-09

Phát triển tư duy đầu tư cổ phiếu

Chương trình Moneytalk số thứ 8 trong chuỗi series 10 số HSC tài trợ với chủ đề "Tư duy đầu tư cổ phiếu" đã đem đến những lời giải thực tiễn và ngắn gọn nhất cho khán giả mới bắt đầu hành trình đầu tư.