Kính gửi Quý khách hàng,

HSC xin thông báo tiến hành nâng cấp hệ thống như sau: Thứbảy ngày 04/02/2023, từ 8am đến 5pm.

Trong thời gian nâng cấp, các dịch vụ sau đây sẽ bị ảnh hưởng:

Sau thời gian trên, các dịch vụ sẽ hoạt động trở lại bình thường. Rất mong Quý khách hàng thông cảm vì sự bất tiện này.

Trân trọng,
HSC