b1fe24e9-b62d-4456-a482-dcb088de6b43-----AGM HSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23/6/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) (HOSE: HCM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1. Đại hội nhằm tổng kết kết quả kinh doanh năm tài chính 2019, đồng thời thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức.

Các nội dung tờ trình tại đại hội:

 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
 • Kế hoạch kinh doanh năm 2020
 • Báo cáo bổ nhiệm Tổng Giám đốc
 • Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019
 • Kế hoạch cổ tức năm 2020
 • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 • Công ty kiểm toán năm tài chính 2020
 • Bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty
 • Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Năm 2019, do ảnh hưởng chung từ tình hình thị trường kinh tế và thế giới, diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam không thuận lợi như dự đoán. Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên HSC cũng đã rất nỗ lực trong hoạt động kinh doanh qua đó tạo thêm lợi nhuận, duy trì chất lượng tài chính lành mạnh và trên hết là đảm bảo an toàn cũng như gia tăng nguồn vốn cho cổ đông của Công ty.

Cụ thể, Doanh thu của HSC đạt hơn 1.262 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 432 tỷ đồng, giảm lần lượt 26% và 36% so với năm 2018. Sự suy giảm 30% của thanh khoản toàn thị trường cùng biến động thiếu tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam khiến lợi nhuận năm 2019 giảm và chưa đạt kỳ vọng cả năm của Công ty.

Về cổ tức, sau khi đã thực hiện tạm ứng bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 5% (tương đương 500 VND/cp), thanh toán ngày 19/12/2019, Đại hội đã thông qua tờ trình về việc chia tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 7% (tương đương 700 đồng/cp) với ngày đăng ký cuối cùng là 10/07/2020 và ngày thanh toán dự kiến 31/07/2020. Kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2020 đã được đại hội thông qua với tỷ lệ dự kiến 12% với hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các điểm nổi bật: Tổng doanh thu kỳ vọng đạt 1.297 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế năm 2020 kỳ vọng đạt 453 tỷ đồng, tăng nhẹ lần lượt 3% và 5% so với năm 2019. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) năm 2020 được dự đoán ở mức 10,8%. 

Hoạt động môi giới, cho vay margin và hoạt động tự doanh được dự đoán vẫn là các mảng kinh doanh đem lại doanh thu nhiều nhất cho HSC, lần lượt đóng góp 37%, 34% và 19% tổng doanh thu năm 2020.

Revenue Structure

 

 • Hoạt động môi giới:

Năm 2020 HSC tập trung tái cấu trúc và nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới cá nhân, cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng số trong cung cấp dịch vụ nhằm tạo sự tiện dụng và nhanh chóng tối đa cho các giao dịch của khách hàng.

Mảng môi giới khách hàng tổ chức duy trì mức 25% thị phần nước ngoài trong năm 2020.

Đối với thị trường phái sinh, thị phần của HSC đã ghi nhận những tăng trưởng qua 2 quý đầu năm, đặc biệt là trong quý 2/2020 và kỳ vọng duy trì được mức thị phần đã đạt được nêu trên trong nửa cuối của năm 2020 đối với cả 2 nhóm khách hàng cá nhân và tổ chức. Qua đó cải thiện đáng kể doanh thu về phí môi giới phái sinh mặc dù áp lực cạnh tranh vẫn đang rất gay gắt từ các công ty chứng khoán khác.

 • Cho vay margin

Hoạt động cho vay margin năm 2020 với dự đoán dư nợ trung bình ở mức 4.200 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với năm 2019. HSC đã triển khai mô hình cho vay ký quỹ mới thành công với việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng

Bên cạnh đó, HSC vẫn sẽ duy trì các chính sách về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay margin nhằm hài hòa giữa việc hỗ trợ nhu cầu vốn cho khách hàng một cách kịp thời nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các tiêu chí về đánh giá chất lượng cổ phiếu cho vay và giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và công ty.

 • Hoạt động tự doanh

Doanh thu từ hoạt động tự doanh năm 2020 được dự đoán đạt 309 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2019 chủ yếu do tăng trưởng từ hoạt động đầu tư vào trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp. HSC vẫn tiếp tục vai trò quan trọng nhất của hoạt động tự doanh là thúc đẩy phát triển sản phẩm mới cho thị trường, thông qua hoạt động tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ giao dịch mua bán cho khách hàng.

 • Tư vấn tài chính

Doanh thu từ dịch vụ tư vấn tài chính năm 2020 dự đoán đạt 66 tỷ đồng. HSC đang xúc tiến thêm các giao dịch mới trên thị trường nợ và thị trường vốn để có thêm doanh thu cho hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Trong điều kiện thị trường thuận lợi, HSC tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để gia tăng thu nhập trên vốn cho cổ đông dựa trên lợi thế về nguồn vốn mới của Công ty trong năm 2020.

HĐQT cũng trình Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính với địa chỉ mới: Tầng 2,5,6,11&12 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, quận 1, TP. Hồ Chí Minh