Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2020,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC, mã HCM – HOSE) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tại khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 06 năm 2020.

Các tờ trình cần được đại hội trình thông qua bao gồm:

 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
 • Báo cáo bổ nhiệm Tổng Giám đốc
 • Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019
 • Kế hoạch cổ tức năm 2020
 • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 • Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020
 • Bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty
 • Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông trực tuyến

Tại đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc HSC sẽ báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và trình phê duyệt kế hoạch 2020 cùng với các nội dung quan trọng khác.

Năm 2019, Doanh thu của HSC đạt hơn 1.262 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 432 tỷ đồng, giảm lần lượt 26% và 36% so với năm 2018.Sự suy giảm 30% của thanh khoản toàn thị trường cùng biến động thiếu tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam khiến lợi nhuận năm 2019 giảm đi và chưa đạt như kỳ vọng cả năm của Công ty.

Cho năm 2020, HSC đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.297 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 kỳ vọng đạt 453 tỷ đồng. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) năm 2020 được dự đoán ở mức 10,8%. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên những giả định cụ thể về điều kiện kinh tế vĩ mô, giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán cơ sở, phái sinh và cơ cấu doanh thu kỳ vọng của công ty. Theo đó, hoạt động môi giới, cho vay margin và hoạt động tự doanh được dự đoán vẫn là các mảng kinh doanh đem lại doanh thu nhiều nhất cho HSC, lần lượt đóng góp 37%, 34% và 24% tổng doanh thu năm 2020.

Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh

Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh

Các định hướng chiến lược HSC hướng tới trong năm 2020:

 • Tập trung tái cấu trúc và nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới cá nhân, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp. Bên cạnh đó, hoàn thiện và sớm đưa vào vận hành nền tảng số cho nhà đầu tư cá nhân với những trải nghiệm khác biệt và tiện ích tối ưu.
 • Triển khai thành công mô hình giao dịch ký quỹ mới với việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Các tham số, công thức tính toán đơn giản, dễ hiểu và đồng nhất cho các tài sản đầu tư. Mô hình mới cũng giúp nhà đầu tư linh hoạt sử dụng vốn giữa các tài khoản đầu tư.
 • Hoạt động tự doanh tiếp tục vai trò thúc đẩy phát triển sản phẩm mới, tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ giao dịch mua bán cho khách hàng, bên cạnh việc mở rộng sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp được coi là kênh đầu tư sinh lời ít rủi ro.
 • Tiếp tục tối ưu chi phí vận hành doanh nghiệp thông qua việc tái cấu trúc nhân sự, văn phòng, cùng việc cải tiến các quy định, quy trình kiểm soát về chi phí hoạt động.
 • Đầu tư phát triển hạ tầng, giải pháp công nghệ luôn được chú trọng trong nhiều năm qua và tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới việc cung cấp đến khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức những giải pháp giao dịch số hiện đại, bảo mật và an toàn cao.

Về cổ tức, sau khi đã thực hiện tạm ứng bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 5% (tương đương 500 VND/cp), thanh toán ngày 19/12/2019, Đại hội sẽ trình thông qua tờ trình về việc chia tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 7% (tương đương 700 đồng/cp) với ngày đăng ký cuối cùng là 10/07/2020 và ngày thanh toán dự kiến 31/07/2020. Kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2020 sẽ được trình đại hội thông qua với tỷ lệ dự kiến 12% với hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đầu năm 2020 với những diễn biến tiêu cực bởi tác động của dịch bệnh Covid-19, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, sự cạnh tranh từ nhóm công ty chứng khoán ngoại với lợi thế nguồn vốn rẻ, chính sách miễn giảm phí giao dịch để lôi kéo khách hàng đã gây ra không ít khó khăn cho các công ty chứng khoán nội nói chung và HSC nói riêng. Trong bối cảnh đó, tài liệu Đại hội cổ động HSC lại cho thấy kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 khá tích cực. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, HSC ước đạt 655 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,4 % so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận sau thuế tạm ước đạt 245 tỷ đồng, tăng 27% so với 6 tháng đầu năm 2019. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt hoàn thành 50% và 54% kế hoạch 2020 đề ra. Kết quả này là minh chứng cho định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn của Ban lãnh đạo cùng những nỗ lực không ngừng của tập thể HSC trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Nội dung chi tiết các tài liệu đại hội cổ đông, anh chị vui lòng tham khảo Tại đây