HSC ĐƯỢC VINH DANH TRONG “DANH SÁCH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT NĂM 2022” DO TẠP CHÍ FORBES BÌNH CHỌN

 

Tháng 06/2022, Forbes vừa chính thức công bố danh sách "50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022". Trong đó, HSC tiếp tục được vinh danh trong khối ngành tài chính. Đây là lần thứ 9 HSC vinh dự được góp mặt trong giải thưởng danh giá này.


Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2022 do Forbes Viêt Nam xếp hạng từ việc lựa chọn các công ty có kết quả kinh doanh tốt nhất, đang niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) và sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Để thực hiện danh sách này, Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng công ty của Forbes (US), có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm năm liên tiếp giai đoạn 2016 – 2021.  Theo thống kê của Forbes Việt Nam, tổng lợi nhuận sau thuế của các công ty trong danh sách đạt 193.183 tỉ đồng, tăng 10,7% so với danh sách năm ngoái. 


Các công ty có tên trong danh sách đều đáp ứng đủ các tiêu chí: tỉ lệ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, ROE, và tăng trưởng EPS giai đoạn 2016 - 2021. Đồng thời đảm bảo mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp: thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững. Việc HSC 9 lần ghi danh vào danh sách là một minh chứng thành công của định hướng phát triển bền vững trong các hoạt động kinh doanh, nỗ lực mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng, cổ đông và đóng góp tích cực cho cộng đồng của HSC trong những năm qua.


Tại HSC, năm 2021 đánh dấu năm đạt kết quả kinh doanh cao nhất từ khi thành lập với doanh thu 3.368 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.147 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 112% và 116% so với năm trước. Các con số này đặc biệt có ý nghĩa trong trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục tạo nhiều khó khăn trong hoạt động và chúng tôi phải bảo đảm an toàn cho toàn thể nhân viên, trong khi vẫn duy trì các dịch vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất. 


Năm 2022, mặc dù điều kiện thị trường không mấy thuận lợi, HSC vẫn duy trì kết quả kinh doanh tốt, kết thúc Q1.2022, HSC đạt 854 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ Q1.2021. Như đã nhiều lần khẳng định, thành quả hoạt động của HSC trong những năm qua được thúc đẩy bởi ba yếu tố chủ chốt bao gồm: tái cấu trúc mô hình vận hành, chuyển đổi số hóa công nghệ và đa dạng hóa sản phẩm theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Với mô hình kinh doanh vững chắc, chiến lược đúng đắn, và nền tảng vững mạnh, HSC tin rằng công ty sẽ tiếp tục đạt kết quả kinh doanh tốt trong năm 2022.