Tháng 12/2021, trong khuôn khổ giải thưởng Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021 do Ủy Ban Chứng khoán (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSX), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Ðầu tư phối hợp tổ chức, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, mã chứng khoán HCM) tiếp tục được vinh danh trong top 5 Doanh nghiệp có Quản trị công ty tốt nhất – Nhóm vốn hóa lớn. Đây là năm thứ 5 liên tiếp HSC có tên trong danh sách giải thưởng danh giá này. TOP 5 BEST  COMPANIES 2021VN
Năm 2021, Ban tổ chức Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2021 đưa ra nhiều tiêu chuẩn cao hơn, nhằm đánh giá và khuyến khích nâng cao tính chuyên nghiệp, tính minh bạch và khả năng truyền tải thông tin của Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính và Báo cáo Phát triển bền vững với mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư đối với các công ty niêm yết. Việc đánh giá tình hình Quản trị công ty của công ty niêm yết cũng đồng thời dựa trên các nguồn thông tin đáng tin cậy được công ty công bố rộng rãi ra bên ngoài cho cơ quan quản lý và các nhà đầu tư, khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về Quản trị công ty. 

Đa phần các thành viên hội đồng bình chọn đều thống nhất đánh giá rằng, khủng hoảng dịch bệnh là một phép thử năng lực quản trị rủi ro của hội đồng quản trị các doanh nghiệp. Là một trong những định chế tài chính hàng đầu, Báo cáo thường niên của HSC luôn công bố đầy đủ về cách thức quản lý các rủi ro quan trọng như tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ, vận hành, công nghệ thông tin, xã hội và kinh tế. Tại HSC, hệ thống quản trị doanh nghiệp được xây dựng dựa trên các mục tiêu: minh bạch, sự ổn định tài chính và tối đa hóa các giá trị đem lại cho cổ đông, các mục tiêu này được thực hiện bằng việc áp dụng những thông lệ quản trị công ty tốt nhất và được giám sát chặt chẽ.

Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám Đốc HSC chia sẻ: “HSC luôn kiên định với nguyên tắc quản trị an toàn, chúng tôi luôn định hướng xây dựng thương hiệu HSC trở thành tổ chức tài chính tin cậy nhất trong ngành tài chính chứng khoán, trong bối cảnh thị trường dao động, HSC vẫn giữ nguyên tắc an toàn của mình.  Sau hai năm tăng trưởng mạnh, bước sang năm 2022 thị trường dự kiến sẽ có những chuyển động bất ngờ , HSC sẽ luôn sẵn sàng ứng phó với rủi ro cũng như nắm bắt những cơ hội mới của thị trường. Chúng tôi vẫn tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, công nghệ để phát triển khách hàng ,theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm. Nền tảng giao dịch số myhsc làm tăng trải nghiệm khách hàng, tối ưu hiệu quả hoạt động, giảm chi phí vận hành, và đích đến là điều chỉnh chính sách phí giao dịch cạnh tranh trên phân khúc khách hàng đại chúng. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế giảm phí trên thế giới và Việt Nam hiện nay”