Ngày 25/04, CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 theo hình thức trực tuyến. Đại hội đã thông qua nhiều vấn đề liên quan tới định hướng kế hoạch cho năm 2023. 

112A1183


Năm 2023, HSC dự báo giá trị giao dịch khớp lệnh toàn thị trường ở mức 9,000 tỷ đồng/ngày. Trong đó, giá trị giao dịch của nhà đầu tư trong nước chiếm 90% và nhà đầu tư nước ngoài chiếm 10%.
Trên cơ sở đó, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 2023 đạt 2,338 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện năm trước. Trong đó, lãi từ cho vay (chủ yếu vay ký quỹ) được dự báo đạt 962 tỷ đồng, giảm 24%. Đây sẽ là mảng đóng góp lớn nhất vào doanh thu 2023, chiếm hơn 41%.
Đối với hoạt động môi giới, dựa trên giả thiết chính là giá trị giao dịch bình quân ngày và tỷ trọng giao dịch của các nhà đầu tư trong nước sụt giảm, HSC đặt mục tiêu doanh thu phí môi giới năm 2023 đạt 497 tỷ đồng, giảm 44% so với năm trước và chiếm hơn 21% tổng doanh thu.

Cơ cấu doanh thu năm 2023 của HSC

Cơ cấu doanh thu

Năm 2023, HSC sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, Công ty sẽ đẩy mạnh nâng cao các công cụ giao dịch.

Ở mảng cho vay kỹ quý, HSC sẽ tận dụng năng lực từ nguồn vốn có sẵn cũng như chủ động huy động từ các nguồn vốn khác để phục vụ nhu cầu giao dịch ký quỹ của khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty vẫn sẽ tiếp tục kiên định áp dụng các chính sách quản trị rủi ro theo hướng thận trọng để đảm bảo rủi ro được quản trị chặt chẽ. 

Hoạt động tự doanh và hoạt động tư vấn tài chính dự kiến tăng trưởng trong năm 2023, ở mức 650 tỷ đồng (27.8% doanh thu) và 218 tỷ đồng (9.3% doanh thu), tăng 4% và 305% so với năm trước.

Đối với mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, Công ty đã có sự chuẩn bị tốt, cả về đội ngũ nhân sự và danh mục thương vụ tư vấn, để có thể tận dụng được cơ hội từ sự dần ổn định của thị trường trong năm 2023. Chỉ tiêu doanh thu của mảng này được xây dựng dựa trên cơ sở danh mục các thương vụ hiện có.

Với những định hướng trên, năm 2023, HSC lên kế hoạch lãi trước thuế 901 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của HSC

Kế hoạch kinh doanh

(*) Lãi là lỗ từ hoạt động tự doanh được cấn trừ cho nhau để số liệu mang tính so sánh.

Kết thúc quý 1/2023, doanh thu của HSC đạt 489 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 154 tỷ đồng. Với kết quả này, Công ty đã thực hiện được 21% chỉ tiêu doanh thu và 17% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, dự phóng đến cuối năm 2023, tổng tài sản HSC đạt 16,4 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2022. Chủ yếu là các khoản cho vay ký quỹ (9,628 tỷ đồng, tăng 30%) và tài sản tài chính (2,251 tỷ đồng, tăng 58%).

HSC cũng lên kế hoạch tối ưu lợi thế từ nguồn vốn mới để tăng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh, chủ yếu là hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro khi thị trường hồi phục. Hoạt động tín dụng cho chứng khoán có thể hồi phục trở lại từ mức thấp của quý 1/2023. Trong cơ cấu tổng nợ vay, khoản vay nước ngoài dự kiến từ 100-140 triệu USD.

Năm 2023, HSC đặt kế hoạch chỉ trả cổ tức dự kiến khoảng 80% lợi nhuận sau thuế, tương đương 700 đồng/cp (tỷ lệ 7% mệnh giá).

Tại đại hội lần này, HSC cũng đã bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát thay cho ông Nguyễn Hồng Văn và bà Nguyễn Thi Thu Thanh đã từ nhiệm đầu năm 2023. Theo đó, bà Phan Quỳnh Anh sẽ đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT, đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), ông Trần Thái Phương sẽ đảm nhận vai trò thành viên Ban kiểm soát. Cả 2 thành viên HĐQT và BKS mới hiện đều đang công tác tại HFIC. 

112A1231-1