TP.HCM, 20/4/2023 - Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh Q1.2023 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 154 tỷ đồng.

Theo thống kê Q1.2023, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu chỉ đạt 11,400 tỷ đồng/phiên, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động công ty chứng khoán nói chung và HSC nói riêng. Trong bối cảnh đó, HSC ghi nhận doanh thu gần 489 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 154 tỷ đồng, giảm lần lượt 43% và 56% so với cùng kỳ quý 1.2022. 

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) Q1.2023 đạt 271 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) 6.2%.

Tính đến thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của HSC đạt 14,139 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu kỳ. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 8,016 tỷ đồng. 
Kết quả kinh doanh-1

Theo đó, 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp hơn 98% tổng doanh thu thuần Q1.2023:

  • Doanh thu môi giới chứng khoán chiếm 27% tổng doanh thu của HSC, đạt 132 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm 2022. 
  • Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 223 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ và đóng góp 45.6% vào tổng doanh thu. 
  • Hoạt động đầu tư tự doanh đạt hơn 125 tỷ đồng, giảm 33% so với năm ngoái, đóng góp 25.6% vào tổng doanh thu. 
  • Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 1,9 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu doanh thu

Để xem chi tiết báo cáo tài chính Q1.2023, Anh/Chị vui lòng truy cập tại đây