Chiều ngày 08/08, CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021. Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2022 và nhiều nội dung khác liên quan tới hoạt động của Công ty.

hsc-dai-hoi-2022

Đặt kế hoạch lãi trước thuế 2022 tăng 5%, kết quả nửa cuối năm triển vọng

ĐHĐCĐ lần này đã thông qua kế hoạch cho năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu đạt 3,593 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Lãi trước thuế theo đó đạt 1,502 tỷ đồng, tăng 5%. Năm 2022, Công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức là 12%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của HSC

hình 2-1

Theo kế hoạch đề ra, các mảng kinh doanh được dự báo đóng góp chủ yếu vào doanh thu năm 2022 là môi giới, cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh.

Kế hoạch doanh thu các mảng kinh doanh của HSC

hình 1-1

Ở mảng môi giới, Công ty lên kế hoạch dựa trên cơ sở Khối Khách hàng Cá nhân đặt mục tiêu đạt 5% thị phần trong tổng giao dịch của nhà đầu từ trong nước và 8% thị phần môi giới phái sinh toàn thị trường. Khối Khách hàng Tổ chức đặt mục tiêu giữ mức thị phần 23% trong tổng giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2022.

Ở mảng cho vay ký quỹ, hoạt động này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Với nguồn vốn mới từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông vào cuối năm 2021, năng lực cho vay của HSC sẽ được nâng cao và Công ty có thể chủ động hơn trong hoạt động huy động vốn từ các nguồn khác để phục vụ nhu cầu giao dịch ký quỹ của khách hàng. HSC sẽ tiếp tục kiên định áp dụng các chính sách quản trị rủi ro theo hướng thận trọng để đảm bảo rủi ro được quản trị chặt chẽ.

Đối với mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, Công ty sẽ tận dụng nguồn lực để khai thác cơ hội từ sự hồi phục của thị sự trường trong năm 2022. Trên cơ sở danh mục các thương vụ đang thực hiện và dự kiến được hoàn tất trong năm 2022, khối tư vấn tài chính doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 87 tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2021.

Khác với hoạt động tự doanh truyền thống, mô hình hoạt động tự doanh của HSC chủ yếu tập trung vào các hoạt động tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ giao dịch cho khách hàng. Trong năm 2022, Khối Tự doanh có kế hoạch gia tăng quy mô phát hành chứng quyền có đảm bảo.

Sau 6 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty đạt 1,633 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 703 tỷ đồng, lần lượt thực hiện gần 45.5% và 47% kế hoạch cả năm.

Ông Johan Nyvene - Chủ tịch HĐQT chia sẻ tại đại hội các tháng cuối năm công ty có tiềm năng cải thiện kết quả kinh doanh đáng kể. Nguyên nhân là phần vốn huy động được từ tháng 9/2021 mới sử dụng được một phần và phần vốn huy động từ đợt phát hành của cổ đông lớn sắp được đưa vào sử dụng để gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Nâng cao năng lực tài chính từ nguồn vốn mới

Tổng tài sản cuối năm 2022 dự kiến đạt 25 ngàn tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2021. Công ty lên kế hoạch sử dụng và huy động vốn chính trong năm 2022 như sau:

Tối ưu hóa lợi thế từ nguồn vốn mới để tăng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh mà chủ yếu là hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro.

Mở rộng quy mô kho trái phiếu lên khoảng từ 2,000 đến 3,000 tỷ đồng qua đó tạo kho dự trữ thứ cấp để linh hoạt bổ sung vốn lưu động khi cần thiết.

Đồng thời, đẩy mạnh tìm kiếm nguồn vay trong và ngoài nước với chi phí hợp lý. Tổng khoản vay nước ngoài dự kiến đạt mức 250 triệu USD. Công ty cũng lên kế hoạch phát hành trái phiếu HSC để tăng tính chủ động trong việc sử dụng vốn và đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua phương án phát hành hơn 226.8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 50%), giá phát hành dự kiến là 10,000 đồng/cp. Nguồn vốn thu về sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ và tự doanh.

Bên cạnh đó, đại hội cũng thông qua phương án phát hành ESOP với tỷ lệ 3.5%, giá phát hành 10,000 đồng/cp và chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

Sau khi tất cả các phương án trên được thực hiện, vốn điều lệ của HSC sẽ được nâng từ 4,581 tỷ đồng lên 7,712.3 tỷ đồng.

hsc-ong-trinh-hoai-giang

Đại hội kết thúc với việc thông qua tất cả tờ trình.