Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh Q3.2022 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022.

Kết thúc quý 3.2022, VN-Index đóng cửa ở mức 1.132 điểm, giảm 5,4% trong quý 3 và giảm 24,4% sau 9 tháng. Trong quý 3, giá trị giao dịch trung bình hàng ngày toàn thị trường giảm 22% so với quý 2.2022 và giảm 40% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý 3.2022, HSC đạt doanh thu hơn 637 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 206 tỷ đồng giảm lần lượt 30% và 48% so với cùng quỳ quý 3.2021. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, HSC ghi nhận hơn 2,270 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 909 tỷ đồng, hoàn thành 61% kế hoạch năm 2022.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 9 tháng đầu năm 2022 đạt 1,590 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) 19.3%.
kết quả kinh doanh-1

 (*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được bù trừ với nhau để số liệu mang tính so sánh 

Theo đó, 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp 97% tổng doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2022:
•    Doanh thu phí môi giới chiếm 30% tổng doanh thu của HSC, đạt 687 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2021. 
•    Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt hơn 1,019 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và đóng góp 45% vào tổng doanh thu.
•    Hoạt động đầu tư tự doanh đạt 498 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp 22% vào tổng doanh thu. 
•    Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 50 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021.
cấu trúc doanh thu 9T-2

Để xem chi tiết báo cáo tài chính Q3.2022, Anh/Chị vui lòng truy cập tại đây