Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) công bố Lợi nhuận sau thuế Quý 1.2020 đạt 101 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2019.

Thị trường chứng khoán Quý 1 năm 2020 chịu tác động nặng nề từ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tính đến ngày 31/03/2020, VNIndex đạt mốc 662 điểm và HNXIndex đạt mốc 92.61 điểm lần lượt giảm 31% và giảm 9.7% so với thời điểm cuối năm 2019. Thanh khoản thị trường với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong Q1/2020 đạt 4,464 tỷ đồng, tương đương với Q1/2019. Xét riêng thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên HSX, HSC tiếp tục khẳng định vị trí thứ hai với thị phần Q1/2020 đạt 11.03%, tăng so với mức 10.54% vào thời điểm cuối năm 2019. 

Kết thúc Q1/2020, HSC đạt 304 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 13.6% so với cùng kỳ Q1/2019 trong khi chi phí chỉ tăng 7,6% từ 166 tỷ đồng lên 178 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả này được đánh giá rất khả quan trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi.

Chỉ tiêu thu nhập/vốn cổ phần (ROE) của Q1/2020 đạt mức 2.3%, thấp hơn một ít so với mức 2.7% của Q1/2019 và thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) giảm 12% so cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu là do tăng vốn chủ sở hữu thêm hơn 1,300 tỷ đồng từ tháng 6 năm 2019.

1(*) Theo hướng dẫn kế toán các công ty chứng khoán, khoản lãi từ hoạt động tự doanh (khi giá bán cao hơn giá mua) được ghi nhận vào phần doanh thu và khoản lỗ từ hoạt động tự doanh (khi giá bán thấp hơn giá mua) được ghi nhận vào phần chi phí hoạt động trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Vì vậy, hiệu quả thực sự của hoạt động tự doanh phải là hiệu số của doanh thu và chi phí của hoạt động tự doanh. Do đó, cho mục đích so sánh, doanh thu và chi phí của năm Q1.2020 và Q1.2019 được ghi giảm đi khoản lỗ của hoạt động tự doanh lần lượt là 143.5 tỷ đồng và 26.4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của các ảng kinh doanh chính: môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh, và tư vấn tài chính doanh nghiệp trong Q1/2020 như sau:

  • Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 107 tỷ đồng, giảm nhẹ 3.4% so với Q1/2019 và chiếm 35% tổng doanh thu của HSC. Doanh thu môi giới giảm do HSC chủ động giảm tỷ lệ phí trung bình để thu hút và giữ chân đối tượng khách hàng mục tiêu trong bối cảnh cạnh tranh phí gay gắt giữa các công ty chứng khoán. Khối khách hàng tổ chức HSC vẫn duy trì được vị trí đứng đầu với thị phần đạt 25% tổng giao dịch nước ngoài toàn thị trường.
  • Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 116 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và chiếm 38% tổng doanh thu HSC. Ngay từ đầu năm 2020, HSC đã chủ trương ưu tiên phát triển thị phần vào nhóm các cổ phiếu tốt, loại bớt các mã giao dịch kém thanh khoản và không đạt tiêu chuẩn để giảm bớt rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ. 
  • Doanh thu thuần từ hoạt động tự doanh đạt 76 tỷ đồng, tăng 56% so với Q1/2019 đến từ việc hiện thực hóa danh mục cổ phiếu nắm giữ từ cuối năm 2019 và thu nhập bù đắp từ hoạt động phòng vệ trên thị trường phái sinh. 
  • Doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp không đáng kể do tính chất thời điểm của hoạt động ghi nhận doanh thu.

2

Ngoài ra, trên cơ sở đánh giá những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến thị trường chứng khoán và tâm lý của nhà đầu tư trong việc chọn lựa kênh đầu tư an toàn, HSC đã triển khai phân phối sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp Active Bond, được xem như một kênh đầu tư “trú ẩn an toàn” nhằm bảo vệ tài sản nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả sinh lời. Active Bond là sản phẩm trái phiếu đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ sự kết hợp của tổ chức phát hành hàng đầu với năng lực môi giới vượt trội và kinh nghiệm tạo lập thị trường đã được kiểm chứng của HSC đối với các sản phẩm tài chính khác như CW và chứng chỉ quỹ ETFVN30. Với các ưu điểm vượt trội như an toàn, lợi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm từ 0,2%-0,8%/ năm, thanh khoản linh hoạt mỗi ngày, Active Bond giúp nhà đầu tư có thể luân chuyển tiền giữa các kênh đầu tư một cách dễ dàng, tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi để tối ưu hoá lợi nhuận.