Tin tức

Tin tức

|
HCM: Phát hành cổ phiếu ESOP năm 2013
2013-11-25

HCM: Phát hành cổ phiếu ESOP năm 2013

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin phát hành cổ phiếu ESOP 2013.

UBCKNN nhận đầy đủ Hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP của chứng khoán HSC
2013-11-22

UBCKNN nhận đầy đủ Hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP của chứng khoán HSC

Số lượng cổ phần của chương trình ESOP 2013 được Tổng giám đốc chia cho các phòng ban dựa trên tỷ trọng đóng góp của bộ phận đó vào hoạt động kinh doanh của công ty.

HCM: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về tiêu chuẩn ESOP 2013 và Quy chế quản trị công ty
2013-11-01

HCM: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về tiêu chuẩn ESOP 2013 và Quy chế quản trị công ty

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về tiêu chuẩn ESOP 2013 và Quy chế quản trị công ty.

HCM: Ngày đăng ký cuối cùng
2013-10-16

HCM: Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 15/10/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 898/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM.