Tin tức

Tin tức

|
HCM: Ngày đăng ký cuối cùng
2013-10-16

HCM: Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 15/10/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 898/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM.