TP. HCM, ngày 27/9/2021, Tạp chí Forbes Việt Nam trong số phát hành đầu tháng 9.2021 đã công bố Danh sách 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu năm 2021. Đây là lần đầu tiên Forbes Việt Nam tính toán chi tiết danh sách các thương hiệu giá trị nhất trong ngành tài chính bao gồm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm của Việt Nam. Trong đó HSC vinh dự được góp mặt với mức định giá 20 triệu USD.

Trong danh sách 25 thương hiệu dẫn đầu ngành tài chính năm 2021, sử dụng phương pháp tính toán của Forbes (Mỹ), Forbes Việt Nam định lượng giá trị của một thương hiệu thông qua những số liệu tài chính, dựa trên khả năng tạo ra lợi nhuận. Trong danh sách năm nay, giá trị các thương hiệu ngành tài chính đều có sự gia tăng mạnh mẽ đến từ hai lý do chính. Thứ nhất, ngành tài chính, cụ thể là ngân hàng và chứng khoán đều có sự gia tăng lợi nhuận mạnh mẽ trong niên độ tài chính 2020. Thứ hai, trong bối cảnh lãi suất thấp và dịch bệnh, thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút dòng tiền và sự quan tâm của giới đầu tư, đưa hệ số P/E trung bình của thị trường đạt khoảng 18 lần tại thời điểm tính toán. Vào thời điểm tính toán và công bố danh sách những năm trước, mức P/E trung bình của thị trường chứng khoán khoảng 11 - 13 lần.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HSC ghi nhận hơn 1.505 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt gần 754 tỷ đồng, tăng mạnh 140% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời hoàn thành 63% kế hoạch cả năm 2021 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 04/2021. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1.983 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên tổng tài sản (ROA) và hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) lượt đạt 4,3% và 13,1%.

Là một công ty chứng khoán đầu ngành, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ trong vận hành, ngay khi đại dịch Covid-19 xảy ra, trong khi nhiều doanh nghiệp còn đang chật vật tìm cách ứng phó thì HSC đã nhanh chóng xây dựng phương án đối phó kịp thời với những thách thức mới. Kế hoạch quản lý khủng hoảng và đảm bảo kinh doanh liên tục trong bối cảnh dịch bệnh đã được thiết lập và triển khai, điều này giúp HSC luôn duy trì tốt hoạt động kinh doanh và tiến tới phát triển bền vững.