Kết thúc quý 4.2019, HSC đạt doanh thu hơn 408 tỷ đồng, tăng trưởng 1.6% so với cùng kỳ quý 4.2018 trong khi chi phí giảm 18.2% từ 313 tỷ đồng xuống 256 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 76.5% so với cùng kỳ năm 2018.

Về thanh khoản thị trường, giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong Quý 4.2019 đạt 4,837 tỷ đồng cải thiện hơn so với 3 quý trước đó. Tính chung cả năm 2019, thanh khoản trung bình đạt 4,650 tỷ đồng/ngày, giảm 29% so với năm 2018 ở mức 6,536 tỷ đồng/ngày và bằng 72% mức kỳ vọng của thị trường trong kế hoạch 2019 của HSC.

Lũy kế cả năm 2019, HSC ghi nhận doanh thu thuần 1,262 tỷ đồng, giảm 26% so với cả năm 2018 và hoàn thành 76% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2019 đạt 432 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2018, hoàn thành 64% kế hoạch cả năm 2019 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 04.2019.

Mức thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE) là 11.7%. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2019 đạt 1,596 đồng/cổ phiếu. Kết thúc năm 2019, tổng tài sản của HSC đạt 7,489 tỷ đồng, tăng 42% so với tổng tài sản tại ngày 31/12/2018. Chỉ số Chi phí/doanh thu thuần năm 2019 là 58% so với mức 51% trong năm 2018.

(*) Doanh thu và chi phí của 2 năm được ghi giảm đi khoản lỗ của hoạt động tự doanh lần lượt là 300 tỷ đồng trong năm 2019 và 650 tỷ đồng trong năm 2018 (chỉ tiêu 21 trong Báo cáo kết quả hoạt động) cho mục đích so sánh.

Kết quả kinh doanh của các mảng kinh doanh chính: môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh, và tư vấn tài chính doanh nghiệp trong năm 2019 như sau:

  • Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 478 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2018 và chiếm 38% tổng doanh thu của HSC. Doanh thu môi giới giảm chủ yếu do giá trị giao dịch toàn thị trường giảm 29% so với năm 2018 và thị phần môi giới chứng khoán cơ sở của Khối khách hàng cá nhân HSC giảm từ mức 9.7% xuống 8.3% do HSC không tham gia cho vay ký quỹ cho các mã không thỏa tiêu chí margin do HSC yêu cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh, Khối khách hàng tổ chức HSC vẫn duy trì được vị trí đứng đầu với thị phần đạt 26% tổng giao dịch nước ngoài toàn thị trường. Kết thúc năm 2019, HSC đạt thị phần 10.54%, duy trì vị trí thứ 2 toàn thị trường và tiếp tục được vinh danh là “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam” do tạp chí The Asset bình chọn.
  • Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 496 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ và chiếm 39% tổng doanh thu HSC. Ngay từ đầu năm 2019, Ban Điều Hành đã chủ trương ưu tiên phát triển thị phần vào nhóm các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí: tình hình tài chính lành mạnh, vốn hóa lớn, thanh khoản cao và được xếp trong danh mục được HSC cho vay margin. Trong năm 2019, thị phần của các nhóm cổ phiếu này vẫn duy trì tốt và không có rủi ro nào phát sinh.
  • Doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 53 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2018. Trong năm 2019, các giao dịch tư vấn tập trung vào phát hành trái phiếu cho các doanh nghiệp và đáng chú ý với thương vụ tư vấn thành công chào mua công khai cổ phiếu GTN cho Vinamilk.
  • Doanh thu thuần từ hoạt động tư doanh đạt 222 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2018

Kết quả Kinh doanh Quý 4.2019 và Lũy kế năm 2019

Về HSC:
Được thành lập vào năm 2003 và chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vào năm 2009, HSC đã tăng trưởng nhanh chóng và là một trong những đối tác uy tín của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tháng 6.2019, HSC ghi nhận tăng vốn
điều lệ lên hơn 3.058 tỉ đồng, tổng tài sản đạt 7.193 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 4.218 tỷ đồng đưa công ty vào danh sách những công ty chứng khoán có nguồn lực tài chính lớn nhất thị trường.

Sau 15 năm phát triển, HSC đã bắt đầu thực hiện tái cơ cấu hoạt động trên cả hai khía cạnh, kinh doanh và đội ngũ nhân sự. Việc không ngừng nâng cấp hệ thống công nghệ dịch vụ, xây dựng phát triển sản phẩm mới, mở rộng đối tượng khách hàng và tăng cường quản trị doanh nghiệp là những yếu tố khác biệt và nâng sức cạnh tranh của HSC trên thị trường. HSC liên tục nhiều năm liền lọt top 5 các công ty nhóm vốn hóa lớn quản trị công ty tốt nhất” trong cuộc bình chọn các công ty niêm yết do Ủy Ban Chứng khoán (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và báo Ðầu tư Chứng khoán đồng tổ chức. Bên cạnh đó, năng lực môi giới của HSC cũng được chứng nhận bởi các giải thưởng quốc tế lớn, uy tín lớn như “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam”, “Nhà môi giới khách hàng tổ chức tốt nhất Việt nam” do các tạp chí The Asset, Alpha Southeast Asia bình chọn.

Công ty CP Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh