Căn cứ theo Quyết định số 109/QĐ-VSD và Quyết định số 110/QĐ-VSD do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ký ngày 19/08/2022, HSC xin thông báo đến quý khách hàng về việc rút ngắn thời gian thanh toán đối với các chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2, cụ thể như sau:

  1. Hiệu lực: từ ngày 29/08/2022
  2. Chứng khoán áp dụng: Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm
  3. Nội dung điều chỉnh:

Thời gian

Quy định hiện tại

Quy định mới

Giao dịch

Ngày T+0 

Ngày T+0

Hoàn tất thanh toán

15h30-16h00 ngày T+2

11h00-11h30 ngày T+2

Bắt đầu chu kỳ giao dịch mới

Ngày T+3

Từ 13h ngày T+2

 

Theo đó, nhà đầu tư có giao dịch mua, bán chứng khoán ngày 25/8/2022 (ngày T+0) sẽ nhận được chứng khoán, tiền trước 13h ngày 29/8/2022 (ngày T+2) để có thể thực hiện mua, bán chứng khoán trong phiên giao dịch buổi chiều cùng ngày.

Lưu ý: Khách hàng chỉ được giao dịch khi VSD xác nhận mở tài khoản thành công

Nội dung Quyết định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSD, anh/chị vui lòng xem Tại đây