30-4

HÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/04 & 01/05 

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC) xin thông báo đến Quý khách hàng kế hoạch nghỉ lễ trong tháng 04 và 05/2020 như sau:

Giỗ tổ Hùng Vương:

- Thời gian nghỉ lễ: Thứ Tư, ngày 21/04/2021

- Thời gian làm việc lại: Thứ Năm, ngày 22/04/2021

Ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05

- Thời gian nghỉ lễ: Từ thứ Sáu, ngày 30/04/2021 đến hết thứ Hai, ngày 03/05/2021

- Thời gian làm việc lại: Thứ Ba, ngày 04/05/2021

Kính chúc Quý khách hàng và gia đình một kỳ nghỉ lễ an toàn và mạnh khỏe!