Kính gửi Quý khách hàng,

HSC xin thông báo tiến hành nâng cấp hệ thống: Từ 6pm, thứ sáu ngày 03.03.2023 đến 9pm, thứ bảy ngày 04.03.2023. 

Trong thời gian nâng cấp, các dịch vụ sau đây sẽ bị ảnh hưởng:

Sau thời gian trên, các dịch vụ sẽ hoạt động trở lại bình thường. Rất mong Quý khách hàng thông cảm vì sự bất tiện này.

Trân trọng,
HSC