Kính gửi Quý khách hàng,

Hiện hệ thống giao dịch HSC đã được khôi phục và hoạt động bình thường. HSC chân thành xin lỗi Quý khách về sự cố sáng nay. 

Trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng:

  • Điện thoại: 028 38233 298
  • Email: support@hsc.com.vn

Trân trọng,