TP. Hồ Chí Minh, ngày 22/4/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) (HOSE: HCM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1. Đại hội đã tổng kết kết quả kinh doanh 2020, đồng thời thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ấn tượng 82% so với năm 2020.

AGM2020

Đại hội đồng cổ đông đã chính thức thông qua các tờ trình sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020

- Kế hoạch cổ tức năm 2021

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021

- Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên sàn HNX

- Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam do dịch bệnh Covid-19, thể hiện qua chỉ số GDP tăng trưởng ở mức 2,9%, mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Ngược lại, diễn biến của thị trường chứng khoán lại bất ngờ cho các nhà đầu tư khi VN-Index tăng 14,9% với giá trị giao dịch bình quân hàng ngày của thị trường tăng 59,3%.

Trên thị trường phái sinh, biến động mạnh mẽ của thị trường chứng khoán cơ sở đã làm nổi bật vai trò phòng vệ của thị trường phái sinh và giúp ổn định tâm lý của nhà đầu tư. Số hợp đồng giao dịch bình quân/ngày trong năm 2020 tăng 78% và đạt mức 158 nghìn hợp đồng/ngày từ mức 88 nghìn hợp đồng/ngày trong năm 2019.

Chính sách về miễn/giảm phí giao dịch, hạ lãi suất dịch vụ cho vay ký quỹ tiếp tục là tâm điểm trên thị trường, tạo ra sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các công ty chứng khoán trong nước và nước ngoài nhằm thu hút khách hàng và chiếm lĩnh thị phần.

Trong bối cảnh đó, thị phần môi giới chứng khoán cơ sở của HSC không tránh khỏi sự suy giảm so với năm 2019 nhưng giá trị giao dịch tuyệt đối qua HSC vẫn tăng 32% so với năm trước. Tính chung cả năm 2020, HSC vẫn duy trì được vị trí thứ 2 về thị phần môi giới trên HOSE (8,7%). Thị phần môi giới phái sinh của HSC có sự tăng trưởng tốt, tăng từ mức 8,7% trong năm 2019 lên mức 10,4% với khối lượng giao dịch tăng 116%.

Với vị thế công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường cùng lợi thế cạnh tranh vững chắc, HSC đã nắm bắt cơ hội và chuyển hóa thành kết quả kinh doanh ấn tượng. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 của HSC đạt 660 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2019 vào vượt 16% kế hoạch kinh doanh. Các chỉ số về thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) và thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) đều tốt hơn so với các chỉ số này của năm 2019, lần lượt đạt mức 12,1% và 1.738 đồng/cổ phiếu. Thị giá cổ phiếu HCM cũng tăng 47% trong năm 2020 từ 21.350 lên 31.400 đồng/cổ phiếu.

Cơ cấu doanh thu 2020

Revenue 2020 vn

Về cổ tức, sau khi đã thực hiện tạm ứng bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 5% (tương đương 500 VND/cp), thanh toán ngày 20/01/2020, Đại hội đã thông qua tờ trình về việc chia tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 7% (tương đương 700 đồng/cp) với ngày đăng ký cuối cùng là 12/05/2021 và ngày thanh toán dự kiến 27/05/2021.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính đều tăng trưởng rất ấn tượng. Tổng doanh thu kỳ vọng đạt 2.668 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 1.203 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với năm 2020. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) năm 2021 tăng dự kiến đat mức 17,1%. Trong đó, hoạt động môi giới, cho vay margin và hoạt động tự doanh vẫn là các mảng kinh doanh chính dẫn dắt lợi nhuận cho HSC trong năm 2021.

  • Hoạt động môi giới:

Khối khách hàng cá nhân đặt muc tiêu đạt hơn 700 tỷ đồng phí môi giới dựa trên các giả thiết về thị phần môi giới cổ phiếu ở mức khoảng 6% tổng khối nội và thị phần môi giới phái sinh đạt mức 12% toàn thị trường.

Năm 2021, HSC tiếp tục đẩy mạnh mô hình môi giới số, cụ thể hoàn thành và triển khai rộng rãi nền tảng giao dịch chứng khoán số mới myhsc. Nền tảng myhsc giúp HSC tăng trải nghiệm khách hàng, tối ưu hiệu quả hoạt động, chi phí vận hành. HSC không ngừng đa dạng hóa sản phẩm thông qua việc hoàn thiện nền tảng phân phối trái phiếu (Activebond), tăng quy mô phát hành chứng quyền, và mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ trên cơ sở tăng vốn chủ sở hữu thành công.

Khối khách hàng tổ chức: Doanh thu phí môi giới của Khối Khách hàng Tổ chức dự kiến đạt 334 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2020.

Năm 2021, Khối Khách hàng Tổ chức sẽ tiếp tục phát huy các dịch vụ chuyên nghiệp được xem là thế mạnh của HSC trong nhiều năm qua, gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ môi giới, đa dạng hóa các sản phẩm cung cấp đến khách hàng tổ chức và tham gia tích cực vào các giao dịch lô lớn với mục tiêu giữ vững mức thị phần 24% trong tổng khối ngoại toàn thị trường. Ngay trong Quý 1 năm 2021, trong vai trò co-book runner bên cạnh tên tuổi hàng đầu thế giới là Ngân hàng đầu tư Credit Suisse, HSC đã thực hiện thành công giao dịch lô lớn cổ phiếu ACB với giá trị lên tới 150 triệu đô la Mỹ. Vượt qua những thách thức về diễn biến thị trường chứng khoán, yêu cầu khắt khe của bên bán, sự thành công nói trên đã khẳng định uy tín và vị thế hàng đầu của HSC trong hoạt động môi giới chứng khoán cho phân khúc khách hàng tổ chức. 

  • Cho vay margin

Cùng với giả thiết về tăng trưởng về thanh khoản của toàn thị trường, giao dịch ký quỹ được dự đoán sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2021. Cạnh tranh trong hoạt động cho vay ký quỹ ngày càng gia tăng với sự tham gia mạnh mẽ của các Công ty chứng khoán có vốn nước ngoài, các Công ty Chứng khoán của các Ngân hàng với lợi thế về nguồn vốn lớn và chi phí vốn rẻ. Tuy vậy, HSC vẫn tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu đối với hoạt động cho vay ký quỹ dựa trên năng lực quản trị rủi ro kết hợp với mô hình vận hành quản lý cho vay hiệu quả, tạo thuận lợi cho các giao dịch của khách hàng, và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn vốn của cổ đông và khách hàng.

  • Hoạt động tự doanh

Năm 2021, hoạt động tự doanh đặt kế hoạch tập trung mở rộng hoạt động trên thị trường phái sinh, gia tăng quy mô phát hành chứng quyền có đảm bảo song song với việc điều chỉnh chiến lược cho hoạt động đầu tư cổ phiếu để bắt nhịp cùng với thị trường. Dự kiến doanh thu lãi từ tự doanh năm 2021 đạt 565 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2020.

  • Tư vấn tài chính

Doanh thu phí tư vấn tài chính dự kiến đến từ hoạt động tư vấn M&A, tư vấn phát hành, niêm yết trên cả thị trường vốn và thị trường nợ, mục tiêu đạt 80 tỷ đồng doanh thu, tăng 2 lần so với năm 2020 dựa trên những thương vụ đang thực hiện và dự kiến hoàn tất trong năm 2021.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và nhà đầu tư HSC, Đại hội cũng thông qua việc việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu HCM từ HSX sang giao dịch tại HNX và chuyển giao dịch cổ phiếu HCM từ HNX về HSX sau khi hệ thống giao dịch mới của HSX đi vào hoạt động.