Giải thưởng

Giải thưởng

|
2011 Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Nghiên cứu vĩ mô
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Nghiên cứu vĩ mô

bởi Tạp chí AsiaMoney

2011 Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Nghiên cứu ngành Ngân hàng 2011
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Nghiên cứu ngành Ngân hàng 2011

bởi Tạp chí AsiaMoney

2011 Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Nghiên cứu ngành Nguyên vật liệu ở Việt Nam
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Nghiên cứu ngành Nguyên vật liệu ở Việt Nam

bởi tạp AsiaMoney

2011 Đội ngũ Ngân hàng Đầu tư mới nổi tại Việt Nam
Đội ngũ Ngân hàng Đầu tư mới nổi tại Việt Nam

bởi Tạp chí The Asset

2011 Đứng thứ 194 trong số 1.000 công ty đóng góp nhiều nhất cho ngân sách Nhà nước
Đứng thứ 194 trong số 1.000 công ty đóng góp nhiều nhất cho ngân sách Nhà nước

bởi Vietnam Report

2011 Giải Vàng trong lĩnh vực Thị trường vốn; Top 10 Báo cáo thường niên tại Việt Nam, giải thưởng LACP Vision Awards 2010
Giải Vàng trong lĩnh vực Thị trường vốn; Top 10 Báo cáo thường niên tại Việt Nam, giải thưởng LACP Vision Awards 2010

bởi LACP

2011 Giải báo cáo thường niên tốt nhất Việt Nam
Giải báo cáo thường niên tốt nhất Việt Nam

bởi Sở GDCK Tp.HCM và VIR