Giải thưởng

Giải thưởng

|
2012 Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam 2012
Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam 2012

tại giải thưởng Country Awards 2012 do tạp chí uy tín FinanceAsia tổ chức và Triple A Country Awards 2012 do The Asset trao tặng

2012 Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam 2012 cùng 21 danh hiệu cao quý khác
Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam 2012 cùng 21 danh hiệu cao quý khác

do tạp chí AsiaMoney trao tặng

2012 Giải Bạch Kim - Giải thưởng quốc tế cao nhất về Báo cáo thường niên ngành Tài chính - Thị trường vốn, cùng 6 danh hiệu lớn khác
Giải Bạch Kim - Giải thưởng quốc tế cao nhất về Báo cáo thường niên ngành Tài chính - Thị trường vốn, cùng 6 danh hiệu lớn khác

tại LACP 2011 Vision Awards do LACP tổ chức

2012 Công ty chứng khoán duy nhất trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2012
Công ty chứng khoán duy nhất trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2012

do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức

2012 Nhà tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2011 - 2012
Nhà tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2011 - 2012

tại diễn đàn M&A Việt Nam

2011 Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Thực hiện giao dịch
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Thực hiện giao dịch

bởi Tạp chí AsiaMoney

2011 Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Tổ chức Sự kiện và Hội thảo
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Tổ chức Sự kiện và Hội thảo

bởi Tạp chí AsiaMoney

2011 Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Tổ chức Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư  và Gặp gỡ Doanh nghiệp
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Tổ chức Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư và Gặp gỡ Doanh nghiệp

bởi Tạp chí AsiaMoney

2011 Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Tính độc lập trong hoạt động nghiên cứu
Công ty tốt thứ nhì Việt Nam về Tính độc lập trong hoạt động nghiên cứu

bởi Tạp chí AsiaMoney