Giải thưởng

Giải thưởng

|
2017 Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn lần thứ năm liên tiếp

2017 Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất
Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất

do Báo Đầu tư Chứng Khoán và HOSE trao tặng

2016 Top 50 Công ty Niêm yết Tốt nhất 2016
Top 50 Công ty Niêm yết Tốt nhất 2016

năm thứ 4 liên tiếp HSC nhận được giải thưởng này từ tạp chí Forbes Việt Nam

2016 Bằng khen của Bộ Tài chính
Bằng khen của Bộ Tài chính

vì đã có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán VN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

2016 Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững
Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững

do VCCI bình chọn

2016 Top 10 cuộc bình chọn Báo cáo thường niên xuất sắc nhất năm 2015
Top 10 cuộc bình chọn Báo cáo thường niên xuất sắc nhất năm 2015

của Báo Đầu tư Việt Nam và HOSE

2015 Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

do tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức

2015 Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn lần thứ ba liên tiếp

2015 Top 3 Công ty Niêm yết của Việt nam có cơ cấu quản trị tốt nhất
Top 3 Công ty Niêm yết của Việt nam có cơ cấu quản trị tốt nhất

do Chương trình Thẻ điểm Quản trị Công ty trao tặng tại Polo Club Manila, Philippines