Giải thưởng

Giải thưởng

|
2022 Top 50 công ty niêm yết tốt nhất tại Việt Nam 2022
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất tại Việt Nam 2022

2022 Top 3 Nhà môi giới hàng đầu Việt Nam năm 2022
Top 3 Nhà môi giới hàng đầu Việt Nam năm 2022

do Asiamoney trao tặng

2021 Top 5 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn quản trị công ty tốt nhất 2021
Top 5 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn quản trị công ty tốt nhất 2021

do Ủy Ban Chứng khoán (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và báo Ðầu tư trao tặng

2021 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất 2021
Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất 2021

tại Lễ Vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2021 do Vietstock phối hợp với FiLi đồng tổ chức.

2021 Top 50 công ty hoạt động tốt nhất tại Việt Nam năm 2021
Top 50 công ty hoạt động tốt nhất tại Việt Nam năm 2021

do tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn

2021 Top 50 công ty niêm yết tốt nhất tại Việt Nam 2021
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất tại Việt Nam 2021

do Forbes Vietnam bình chọn

2021 Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam
Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam

do tạp chí Finance Asia trao tặng

2020 Top 5 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn quản trị công ty tốt nhất 2020
Top 5 doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn quản trị công ty tốt nhất 2020

trong cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết - do Ủy Ban Chứng khoán và HSX, HOSE và báo Đầu tư Chứng khóa trao tặng

2020 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất 2020
Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất 2020

tại Lễ Vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2020 do Vietstock phối hợp với FiLi đồng tổ chức.