Đấu giá

Đấu giá

Đang đấu giá

Đã đấu giá

Hướng dẫn đấu giá

Doanh nghiệp bán đấu giá Doanh nghiệp chủ sở hữu Sàn Mã Giao dịch Giá khởi điểm Khối lượng chào bán Thời gian đấu giá Chi tiết
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang UBND tỉnh Khánh Hòa HNX NUE 21,179 641,000 2024-04-23 Chi tiết