Đấu giá

Đấu giá

Đang đấu giá

Đã đấu giá

Hướng dẫn đấu giá

Doanh nghiệp bán đấu giá Doanh nghiệp chủ sở hữu Sàn Mã Giao dịch Giá khởi điểm Khối lượng chào bán Thời gian đấu giá Chi tiết
CTCP Phát triển nhà xã hội HUD.VN Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HNX HUD 169,461,000,000 16,139,124 2022-02-09 Chi tiết
Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam Đài truyền hình Việt Nam HNX 188,778,616,000 51,674,040,209 2022-02-14 Chi tiết
Công ty Cổ phần Nhựa Picomat Công ty Cổ phần Nhựa Picomat HNX 10,000 2,686,800 2022-02-22 Chi tiết
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương HSX TDC 27,900 35,000,000 2022-02-22 Chi tiết
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Tổng công ty Bưu điện Việt Nam HNX LPB 28,930 122,175,343 2022-02-23 Chi tiết
Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước HSX 32,760,000,000 1,152,000 2022-02-24 Chi tiết