• Về Tuyển dụng, vui lòng liên hệ:
  Phòng Nhân sự
  place Tầng 5, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
  phone (84 28) 38 233 299 – Số máy lẻ: 145
  email recruitment@hsc.com.vn
 • Về Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp, vui lòng liên hệ:
  Khối Tài chính Doanh nghiệp
  place Tầng 6, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
  phone (84 28) 38 233 299 – Số máy lẻ: 333
  email advisory@hsc.com.vn
 • Về Dịch vụ Khách hàng Tổ chức, vui lòng liên hệ:
  Khối Khách hàng Tổ chức
  place Tầng 6, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
  phone (84 28) 38 233 299 – Số máy lẻ: 157
  email institutional@hsc.com.vn
 • Về Dịch vụ Khách hàng Cá nhân, vui lòng liên hệ:
  Khối Khách hàng Cá nhân
  place Tầng 2, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
  phone (84 28) 38 233 299 – Số máy lẻ: 5246
  email individual@hsc.com.vn
 • Về Hoạt động Báo chí, Quan hệ Cổ đông, Trách nhiệm xã hội, vui lòng liên hệ:
  Phòng Truyền thông
  place Tầng 6, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
  phone (84 28) 38 233 299 - Số máy lẻ: 124
  email hsc.communication@hsc.com.vn