682

Bên cạnh sự kiện thường niên Emerging Vietnam, hội nghị đầu tư hàng đầu ở Việt Nam, đội ngũ Corporate Access của HSC luôn sẵn sàng hỗ trợ  nhà đầu tư và khách hàng tổ chức thu xếp các chuyến thăm doanh nghiệp, các buổi giới thiệu cơ hội đầu tư và các ngày hội doanh nghiệp.