Đại lý lưu ký

Đại lý lưu ký

Đại lý lưu ký

|
2022-11-29

HDB2027_03:Thông báo ngày chốt Danh sách người sở hữu nhận thanh toán lãi & thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn của TCPH

2022-11-16

HDBank: Thông báo mua lại Trái phiếu do HDBank chào bán ra công chúng năm 2020_Mã Trái phiếu: HDB2027_03

2022-11-11

Thông báo: V/v Trái phiếu HDB2027_02 của Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh bị hủy bỏ và hết hiệu lực lưu hành

2022-10-24

Thông báo lãi suất tham chiếu Trái Phiếu BID121028 kỳ tính lãi từ 29/10/2022 đến 29/10/2023

2022-10-24

Thông báo lãi suất tham chiếu Trái Phiếu BID121027 kỳ tính lãi từ 28/10/2022 đến 28/04/2023

2022-10-18

HDB2027_02:Thông báo ngày chốt Danh sách người sở hữu để thanh toán lãi và thực hiện quyền mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của TCPH

2022-10-17

Thông báo mua lại Trái phiếu do HDBank chào bán ra công chúng năm 2020_Mã Trái phiếu: HDB2027_02

2022-10-03

BIDV thông báo chốt danh sách trả lãi Trái phiếu BID121028

2022-10-03

BIDV thông báo chốt danh sách trả lãi Trái phiếu BID121027

2022-09-14

Thông báo: V/v Trái phiếu HDB2027_01 bị hủy bỏ và hết hiệu lực lưu hành

2022-09-05

NLG thông báo chốt danh sách trả lãi TP NLGH2229001

2022-08-24

HDBank: Thông báo mua lại Trái phiếu do HDBank chào bán ra công chúng năm 2020_Mã Trái phiếu: HDB2027_01