Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát

ÔNG PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

ÔNG PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

Trưởng Ban Kiểm Soát
Trưởng Ban Kiểm Soát

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty HSC từ tháng 04/2021. Trước đó, ông đã có hơn 19 năm là thành viên HĐQT Công ty HSC. Trong suốt thời gian giữ vai trò là thành viên độc lập HĐQT, ông đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển vượt bậc của HSC.  Ông có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh và Cử nhân Luật. Hiện ông đang giữ các chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (Vision & Associates); Chủ tịch Hội đồng Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cộng Hưởng. Trước đó, ông đã là Phó Tổng Giám đốc Công ty InvesConsult từ năm 1989 đến 1999.

BÀ ĐẶNG NGUYỆT MINH

BÀ ĐẶNG NGUYỆT MINH

Thành viên Ban Kiểm soát
Thành viên Ban Kiểm soát

Được bổ nhiệm từ tháng 04/2011, bà Đặng Nguyệt Minh hiện đã có gần 10 năm là thành viên của Ban Kiểm soát HSC. Hiện tại, bà đang giữ chức vụ Chuyên viên phân tích cấp cao của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). Trước đó, bà là Chuyên viên phân tích đầu tư của Văn phòng Đại diện Dragon Capital Management (HK) Limited và Dragon Capital Group (DCG) tại TP. Hồ Chí Minh. Bà có bằng Cử nhân khoa Kinh tế, Quản trị kinh doanh tại Trường Coe College, Mỹ.

BÀ NGUYỄN THỊ THU THANH

BÀ NGUYỄN THỊ THU THANH

Thành viên Ban Kiểm soát
Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh được bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty HSC từ tháng 04/2021. Hiện tại, bà đang công tác tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà TP. Hồ Chí Minh (HFIC). Bà là chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán của HFIC từ năm 2016 đến nay. Trước đó bà là chuyên viên Phòng Kiểm soát nội bộ của HFIC. Bà có bằng Thạc sỹ Kinh tế phát triển của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo Chương trình Việt Nam – Hà Lan và bằng Cử nhân Tài chính của Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

ÔNG PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

Trưởng Ban Kiểm Soát

BÀ ĐẶNG NGUYỆT MINH

Thành viên Ban Kiểm soát

BÀ NGUYỄN THỊ THU THANH

Thành viên Ban Kiểm soát