Báo cáo phân tích

Các chuyên viên phân tích của HSC có nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú về kiểm toán, nghiên cứu thị trường và doanh nghiệp. Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú này, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

 • BẢN TIN CHỨNG KHOÁN

  Bản tin chứng khoán bao gồm các thông tin nhận định thị trường, phân tích cổ phiếu và khuyến nghị đầu tư.

 • BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY

  Báo cáo phân tích công ty bao gồm mô hình dự báo hoàn chỉnh, các phân tích chi tiết và môi trường kinh doanh của các công ty niêm yết hoặc chưa niêm yết.

 • BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH

  Báo cáo phân tích ngành chuyên nghiên cứu các ngành chủ đạo trên thị trường cũng như môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý và môi trường kinh tế của ngành.

 • BÁO CÁO PHÂN TÍCH VĨ MÔ

  Báo cáo phân tích các diễn biến của thị trường, gồm các phân tích chi tiết về các cổ phiếu quan trọng, đem lại cho NĐT một cái nhìn tổng quan về các xu hướng đang diễn ra trên thị trường.

 • BÁO CÁO PHÂN TÍCH TRÁI PHIẾU

  Cung cấp thông tin và phân tích về các hoạt động giao dịch trái phiếu và ngân quỹ.

 • BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC

  Báo cáo chiến lược phân tích theo quan điểm “nhìn từ trên xuống” đối với nền kinh tế, thị trường chứng khoán và các diễn biến khác mà các nhà đầu tư quan tâm.

Người dùng đăng nhập

 
Vui lòng sử dụng tài khoản Vi-Trade để đăng nhập.