Đại lý đấu giá

Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị

Tên tổ chức phát hành cổ phần:  Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

Địa chỉ:  Số 01 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến, thương mại và dịch vụ khác sạn, du lịch ...

Vốn điều lệ thực góp:  84.000.000.000 đồng

Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm:  13.358 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:  2.400.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:  0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/09/2019 đến 15h30 ngày 26/09/2019 (Sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

+ Địa điểm: Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
- Lầu 2, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

+ Thời gian:  Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/10/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá: 

+ Thời gian:  08h30 ngày 03/10/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:  Từ ngày 04/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/10/2019 

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:  Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 10/10/2019