Đại lý đấu giá

HNX: Thông báo hủy đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam

Ngày 14/08/2019, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có công văn số 1630/ĐTKDV-ĐT4 về kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam. (Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)