Đại lý đấu giá

CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM

Căn cứ Nghị quyết số 535/NQHĐTV 231.16-TCT của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc thoái vốn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM (CMID), và Công văn số 8397/UBCK-QLCB ngày 20/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM, Ban tổ chức đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ xin thông báo về việc bán đấu giá như sau:
1. Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Địa chỉ: Số 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM
Địa chỉ: Số 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-8) 38368406/ (84-8) 38367043 Fax: (84-8) 38369434
3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất các loại vật liệu xây dựng; Kinh doanh vật liệu xây dựng, gỗ; Sửa chữa và trang trí nội thất; Xây dựng dân dụng, công nghiệp; San lấp mặt bằng các công trình,…
4. Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.757.500 cổ phần (chiếm tỷ lệ 11,72% vốn điều lệ).
6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.
8. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
- Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông - Giá khởi điểm: 18.000 đồng/cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 1.757.500 cổ phần.
- Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là: 1.757.500 cổ phần.
- Số lượng giới hạn đối với mỗi nhà đầu tư nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa là 1.757.500 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 1.757.500 cổ phần.
10. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
  • Lầu 5, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

11. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 04/01/2017 đến 16h00 ngày 20/01/2017 tại các Đại lý
đấu giá.
12. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 02/02/2017 tại các Đại lý đấu giá.
13. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 06/02/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/02/2017 đến 16h00 ngày 16/02/2017 tại các Đại lý đấu giá.
15. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 07/02/2017 đến 13/02/2017 tại các Đại lý đấu giá.

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - BCTC KT 2015.pdf

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - MAUDON.docx

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - Dieu le.pdf

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - NQ 535 HDQT SATRA.pdf

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - Phuluc03 - QD 51.doc

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - QUYCHE DAUGIA.pdf

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - Xac nhan CP.pdf

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - TBAO BAN DAUGIA.pdf

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - BCTC 9 thang 2016.pdf

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - Bao cao thoai von.pdf

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - CV 6000 UBNDTP.HCM.pdf

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - Ban CBTT.pdf

20161230_20161230 - CTCP TRANG TRI NOITHAT HCM - CV 8397 UBCKNN.pdf

Tin mới nhất