Đại lý đấu giá

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung
- Địa chỉ: Số 26 đường Nguyễn Thái Học, phường Đội Cung, Tp Vinh, Nghệ An
- Ngành nghề kinh doanh: Đào tạo nghề ngắn hạn, đầu tư kinh doanh bất động sản…
- Vốn điều lệ: 45.244.310.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 21.800 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.216.106 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.216.106 cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 26/12/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 16/01/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Công ty CP Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
  • Lầu 5, Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/01/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 23/01/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/01/2017 đến 16 giờ ngày 02/02/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/01/2017 đến ngày 25/01/2017

1. Quy che dau gia ca lo co phan_CTCP DT va PT Mien Trung.doc

2. Quy che chao ban canh tranh.doc

3. CBTT CTCP Dau tu va Phat trien Mien Trung 2016.pdf

4. BCTC kiem toan 2013.pdf

5. BCTC hop nhat 2013.pdf

6. BCTC 2014.pdf

7. BCTC HN2014.pdf

8. BCTC 2015.pdf

9. DKKD CER.pdf

Don dang ky dau gia.docx

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Tin mới nhất